Hızır Aleyhisselam Kimdir?

İslamın hüküm sürdüğü topraklarda; adı efsanelerle bir ilerleyen ve kutsal bir şahsiyet olan Hızır Aleyhisselam ile ilgili rivayetlerin esası Kuranı Kerim’e kaynaklanır. Sırlar alemine hakim olan ve keşfi açık bir çok alim de onun yaşadığını ve çeşitli vazifeler yaptığını bizlere bildirmektedir.

Yine Kur’anı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin ışığında, yüce Mevla Allah-u Teâlâ’nın özel bazı hikmet ve ilimleri sunduğu biri olduğu alimler arasında ittifak bulan bir görüştür. Kuran’da iki kez adı geçen İlyas Peygamber; görevleri işleri bakımından halk arasında Hızır’ın ikiz kardeşi gibi görülmektedir. Ünlü Gılgamış Destanında ölümsüzlüğe ulaşmış Utnapiştim’le Hızır arasındaki benzerlik de gözümüze çarpar. Yahudi efsanelerinde de Hızır’a benzer birinin adı geçmektedir.

Hızır Peygamber, Hızır Aleyhisselam Kimdir? Hızır Aleyhisselam hayatı, özellikleri, Hızır ve İlyas Peygamberler hakkında bilgi.

Hızır’ın öne çıkan özellikleri arasında ölümsüz oluşu öne çıkar. Veli olarak üç defa adı çağrıldığında; hırsızlığa, boğulmaya, yangın-yılana ve akreplere karşı koruduğuna inanılmaktadır. Her cuma zemzem kuyusundan su içtiği rivayet olunur. Cuma namazlarını Mekke’de Medine’de, Kuba’da, Cebel-i Zeytun’da kılmaktadır.

Kehf suresi 65. ayette bizlere şöyle seslenilmiştir: “Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik” Tefsir alimleri zikredilen bu mühim şahsiyetin Hızır Aleyhisselam olduğu üzerinde ittifak birliğine varmışlardır. Hızır Aleyhisselam, yardımcı olmak veya sohbet etmek istediği kimselere ak sakallı bir pir-i fâni suretinde görünebilir. Eskilerin “Her geceyi Kadir Gecesi, her gördüğün kimseyi de Hızır bilirsen Kadir Gecesine de kavuşursun Hızır Aleyhisselam’a da” sözleri boşuna zikredilmemiştir. Onu görmeyi kendine dert edinmiş kalbi Allah korkusu ile dolmuş kimseler bir gün mutlaka onunla karşılaşacaktır.

40 gün boyunca aksatmadan sabah namazlarını cemaatle eda edenlerin Hızır Aleyhisselam ile mutlaka karşılaşıp görüşecekleri de Hızır Aleyhisselam’ın sırrına vakıf olanlar tarafından nakledilir. Hızır Aleyhisselam bazı zamanlarda darda kalana yardım etmek, bazen de Allah’ın sevgili kullarına ilimler sunmak için görülür. Onun gerçek kimliğini bilerek onunla beraber olan kişi sayısı yok denecek kadar azdır.