Hortlak Hikayeleri → Hortlaklar Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibiyiz? ←

hortlak, hortlak kılıcı, hortlak nedir, hortlak kodu, hortlak ne demek, hortlak hikaye, hortlak resim, hortlak foto, hortlak var mıdır, hortlak islam, anadolu hortlak hikayeleri, hortlak hikayeleri, hortlak video, hortlak ekşi hakkında bilgiler:

Zombi kavramının henüz akıllara bile gelmediği yıllar. Anadolu’da ise halihazırda konu için bir tanım mevcut: Hortlak…

Kelime olarak “hort” kökünden gelir. Aslen; mezardan çıkarak fırlamak, yeniden doğmak gibi anlamlara sahiptir… Meftanın geceleri mezardan çıkıp gezinmesine “hortlaklık”, bunu yapana kişiye de “hortlak” denir. Kötülük edip milletin arasını bozanlar, dedikoducular, geçimsiz ve kavgacı insanlar, hele bir de ölümü zor olduysa kaçarı yok kesin hortlayacaktır zira Dünya’da gözü kalmıştır. Ayrıca hortladıysanız Ahiretten de kovulmuşsunuz demektir. Hadi Hayırlısı.

Hayvan kılığında gezip metruk mekanlarda yaşarlar. Dişi versiyonlarına cadı denir. Sırtında tabutunu taşıdığı ve kefenli oldukları rivayet edilir. Mezarlık yakınlarından geçenlerin dua okuyarak korunabileceği bir başka ifade.

Hortlak

Azeri kardeşlerimiz durumu “Hırtlama” olarak özetler.. Tanımlar biraz değişiklik gösterse de temelde aynı. Sadece vampir temasıyla benzerlik gösterir. İnsan kanı içen kambur yaşlı kadın olarak bilinir.

Kaynak isteyen arkadaşlar için Osmanlı’dan yazılı bir kaynak sunalım. Gerçi hortlaklarla pek alakalı olmasa da işin ciddiyetini biraz olsun vurgulayabileceğini düşünüyorum:

Zamanın Osmanlı idaresindeki Bulgaristan’da; Tırnavalı Kadı Ahmet Şükrü Efendi, “Buralarda cadı var. Sağa sola evlere saldırıyor. Milletin malını mülkünü talan ediyor, zarar veriyor taş toprak eline ne geçerse atıyor. Alayımız tırstı sağa sola kaçıştı” diyerek merkeze resmi bir mektup gönderir… Mevzu, 1833 tarihli resmi Takvim-i Vekayi gazetesinin 68. sayısında da yayımlanır. Olay ciddidir.

Velhasıl uzatmayalım. Ahali, 800 kuruşa cadı avcısı Nikola ile durumu çözmek üzere anlaşır. Elindeki resimli tahta ile mezarlıkta cadı avına çıkan Nikola ve ileri gelenler; Tetikoğlu Ali Alemdar ile Apti Alemdar denilen iki zorba yeniçerinin mezarında durur. Bu adamlar zamanın en bitik tipleri; tecavüz var, gasp-kapkaç, adam öldürme ne varsa bunlarda.. Neyse vampir avcısı kazık çakar, kaynar su ile ölüleri haşlar ama nafile. 

En sonunda fetva ile bu habis cesetler yakılır. Kasaba’da cadı illetinden kurtulur..