Hortlak Nedir | Tarihi ve Korkunç Hikayeleri

Hortlak nedir – Şimdilerde Zombi olarak bilinen varlığın (!) ilk olarak Hortan veya Hortdan olarak tanındığını biliyor muydunuz? Esasen; öldükten sonra dirilme, Ahıretten kovulma hikayeleri ya da kimilerine göre “gerçeği” binlerce yıllık folklorik bir geçmişe sahip. İnanışa göre yattığı yerde dahi rahat durmayan kişi, daha ilk geceden kalkıyor. Bu işe “hortlaklık”, bunu yapana ise “hortlak” deniyor kabaca. Osmanlıca’da Namevt yani mevta olmamış – ölememiş gibi garip bir tanımı da mevcut.

Ölmemiş, ölmeyen veya yaşayan ölü gibi değişik şekillerde beyaz perdeye de aktarılmış. İnanışa göre yaşarken bile bir baltaya sap olamamış, dedikoducu, ara bozucu Allahsız, it uğursuz takımı – kadın olsun erkek olsun bu mertebeye aday. Eski Türk inanışına göre sırtlarında kefenle dolaşır, kızdıklarına sataşır, ev basar – yol keser, adam kaçırır, attan hızlı koşar, iyi silah kullanır tekme tokat adam döverlermiş.

Bu dengesizlerden korunmak için kabristan yakınlarında çok takılmamak ve mümkünse dua okumak, namaz niyaz boş vermemek gerekiyor. Issız kalmış evlerde hayvan kılığında gezdiklerine inanılır. Dünya’da gözü kalan, zor ölen kişiler de hortlamaya adaymış, kadın versiyonları ise cadı olarak nam salmış.  

Hortlak

Cinlerin insanları korkutma amaçlı girdikleri ölü bedenlerin görünmesi durumu olarak hadiseyi özetleyenler var. Rüyada hortlak görmek ise habere işaretmiş. Rüyasında bir hortlakla karşılaşmak, ölmüş sandığı veya nerede olduğunu bilemediği bir yakınından haber alacağına delalet eder. Bir rivayete göre de hortlak görmek, batmış olarak kabul ettiği bir malını veya parasını yeniden eline geçireceğine işarettir. Murat Bardakçı’ya göre; “Karakoncolos“, “Gulyabani”, “Çarşamba Karısı” gibi kavramlar da bir nevi hortlaktır.

Hortlak Nedir? – Cennete alınmayıp Dünya’da azap çekmeye itilen Hortlak sıklıkla hayaletle ile karıştırılır. İki inanış arasında en önemli fark hortlağın bir bedeninin olmasıdır. Genellikle bedeni yarı yarıya çürümüş olarak tasvir edilen hortlağın bir başka güç tarafından sevk ve idare edildiğine inanılır. Hortlak-cadı inanışlarının özellikle Giresun yöresinde yaygın olduğu görülür.

Hortlak Nedir? – Rize’deki bazı halk inanışlarında ise “obur” ve “hortlak” inanışının birbirini karşıladığını görürüz. Buna göre kötü kimselerin öldükten sonra hortlak çıkacağına, oburun kefeni sırtında mezarından çıkarak evinin karşısına gelip gürültü yaptığına, tereklerdeki soğanları yere döktüğüne inanılmaktadır. Böyle durumlarda “obur yerine git, yerine git” denilmesi halinde oburun yerine döneceğine, ondan kurtulmak için de mezarına pelit kazığı ile bir sepet çakılması gerektiğine, soğanın, sarımsak, turp gibi bazı kötü ruhlara karşı etkili olduğuna inanırlarmış.

Önemli korku figürlerinden birini inceledik. “Hortlak nedir” sorunuza cevap aldınız umarım.