Hüddam İlmi ile Cinleri Kontrol Etmek Mümkün

Şeytanları ve cinleri kontrol etmeyi hedefleyen bir öğreti (!) olan Hüddam, resmi kurumlar tarafından öğretilmeyen gizli bir ilimdir. Daha ziyade büyücüler tarafından kullanıldığına inanılan bu ilim antik Mısır’a tarihlenir. Elbette İslamiyet Mısır’a geldikten sonra bu gibi gizli ilimler tamamen yasaklanacaktır.

Cinleri büyülerle ve tılsımlarla tutsak etme, onlara hükmederek ve istediğini yaptırmayı amaçlayan Hüddam konusuna İslamiyet de değinmiştir denilebilir zira Kuran-ı Kerim Hz. Süleyman’ın cinleri kontrol ettiği ve emrinde çalıştırdığı yazar. Hüddam, dinimize göre Müslüman cinleri kontrol altına almayı amaçlayan bir ilimdir ve yapılması son derece günahtır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta ise şeytanları kontrol altına almayı amaçladıkları için günah olmadığına inanılır.

Hüddam Nedir?

Kutsal kitabımız Kuran-Kerim her sure ve ayette görevli bir cin bulunulduğunu ifade eder. Hüddam ilmi İslama göre bu cinleri kapsar. Eğer bir Müslüman cine hükmedilmek istenirse yalnız ve aç kalınarak Kuran’da bulunan ilgili surelerin belli bir sıraya göre okunması gerekir. Kuran’ı Kerim’e göre kötü şeytanlar ve cinler, Allah (CC) müsaade etmeden kontrol edilemez. Yani Hz. Süleyman’ın Allah’ın (CC) verdiği güçle kötü cinleri kontrol ettiğine inanılır.

Hüddam Nasıl Çağrılır?

Cinlerin nasıl sevk ve idare edileceği ve onlarla nasıl iletişim kurulacağı yazılı değildir. Kuran devamlı zikrettiğimiz üzere cinlerle ve benzer varlıklarla irtibat kurmayı kesinlikle yasaklar. İslam dininde Hüddam bu yüzden günah sayılır. Cinleri iyi ya da kötü amaçlarla kullanıp bir şeyler istemenin İslamda günah olduğuna inanılır. Günahının ötesinde, sihir vb güçlerle amel etmenin insanı ahiretinden edeceği, ‘sihri satın alıp hüddam edinenlerin ahirette nasibi olmadığını kendilerinin de bildiği’ bizzat Kur’anda karşımıza çıkmaktadır.

Arapça ḫādim “hizmet eden”in çoğul şekli huddam, en kaba haliyle; Cin çağıran hocaların belli duâlar okuyarak kendilerine bağımlı hale getirdikleri ve istedikleri hizmeti gördürdükleri cin veya cinler olarak özetlenebilir. Hizmet edenler, hizmetçiler ve uşaklar gibi manaları da vardır. Günümüzde neredeyse unutulan bu öğreti, büyücüler ve cinciler tarafından yapılmaktadır. 

Hüddamın Özellikleri Nelerdir?

Genellikle çift karakterli olduğuna inanılan hüddamlar oldukça asabi ve zor mizaçlı olabilirken iken bazıları daha sakindir. Oldukça itaatkâr davranan Hüddam birden sert bir kişiliğe bürünebilir. Hüddama bir vazife verilebilmesi için Hüddam isimlerinin bilinmesi şarttır. Hüddam; zaman zaman ona hükmeden insana âşık da olabilmektedir. Hüddam ve hükmeden insan arasındaki ilişki bir çırak-usta ilişkisine benzetilebilir Her ruhun yapabileceği kolay bir ilim değildir. Bu ilme (!) bulaşan insanların ucuz cinciler ve Google’daki dolandırıcı Allahsız kitapsız medyumlar oluşuna şaşırmamak gerekir zira bu ilme bulaşan kişilerin Ahıretinden vazgeçtiği bilinmektedir. 

Hüddamın Zararları Nelerdir?

Bilinmelidir ki kul hakkı tüm varlıklar için geçerlidir. Hüddam edilen cin eğer Müslüman ise zorla esir edildiği ve Kur’an’a hizmet ederken bundan mahrum kaldığı için muhatabından şikayetçi olacak, hakkını almak için uğraşacaktır. Hüddam ilmiyle ilgilenen kişilerin bilhassa Peygamber Efendimiz (SAV) olmak üzere tüm veli ve nebilerin aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in şefaatinden mahrum kalacağı bilinir.

Hüddam İlmi Nasıl Öğrenilir?

Hüddam sahibi olanlar Kur’an-ı Kerim’de yer alan sureleri ve ayetleri alet ederek ilmi (!) gerçekleştirmektedir. Bu durumda Kur’an-ı Kerim’i dünyevi ihtiyaçlarımız ve menfaatimiz için kullanmış olur. Bizim için kurtuluş ve şifa kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in böyle bir belaya alet edilmesi tarifi imkansız büyük günahtır.

Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde “Kur’an-ı Kerim ahirette mutlaka karşınıza çıkacaktır. Ya (ya Rabbi bu beni öğrendi, okudu, bende yazılanlarla amel etti…. diye) şefaatçi olur ya da şikayetçi olur. Şefaati da makbuldür (şefaat ettikleri cennettedir) şikâyeti de makbuldür.” diye buyurmaktadır. Hüddam edilen cinler bunu yapana gece gündüz beddua ederler. Hüddamcılık ile uğraşan bir kimsenin üzerinde yüce Allah’ın (CC) rahmeti bulunmaz.

Hüddam İlmi ile Cinleri Kontrol Etmek Mümkün başlıklı bu yazımızda sizlere; en kolay hüddam daveti, hüddam ilmi caiz mi, rahmani hüddam, hadim ve hüddam ne demek hüddam melekleri nedir, hüddam nedir ne işe yarar, hüddam hikayesi, hüddam hoca, hüddam nedir, hüddam ekşi, hüddam fragman, hüddam izle, hüddam indir, altın getiren hüddam, hüddam yüzüğü, hüddam konusu, hüddam daveti yaptım ve hüddam isimleri nedir arama sonuçlarıyla alakalı bilgi verebilecek içerikleri derlemeye çalıştık umarız beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsınız.