Hz. Mehdi (A.S.) Hakkında Bilinmeyenler

Zulüm altındaki ahir zamanda; dünyayı sevgi ve barış ortamına kavuşturacak olan Hz. Mehdi’nin zuhuru, Hz. Peygamberimiz (SAV) tarafından müjdelenir. İslam’ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan bu kişiyi Hz. Muhammed’in (SAV) bu müjdeyi Müslümanlara şöyle duyurduğu rivayet edilir: “…Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı (daha önce) zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır.” (Ebu Davud)

Kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlık ve depremler Hz. Mehdi’nin zuhurunun alametlerindendir. Bu inanış Kur’anı Kerim’de yer almadığı halde bazı ayetlerin detaylı izahları, hadisler ve dini önderlerin sözlerine dayanmaktadır. İmam Suyutiye göre Ashab-ı Kehf, Mehdi’nin yardımcılarıdır. Hz. İsa O’nun zamanında gökten inecek ve Deccal ile savaşırken beraber olacaklardır. Mehdi, inanca göre Deccalin olduğu bir zamanda gelecek ve Deccale karşı savaşacaktır. Hz. İsa Mesih yeryüzüne inince onun yanında olarak Deccali yenmesine yardım edecektir.

Abdülaziz Bayındır ve rahmetli Yaşar Nuri Öztürk’ün de aralarında bulunduğu bazı Sünni uzmanlar Mehdi inancını tamamıyla reddederler.

Mehdiye eş değer; kutub, hatemül evliya gibi deyimlerle tasvir edilen sünni kaynaklarda Mehdi’ye kıyamet öncesi gelecek ve ümmeti bir araya getirerek deccal veya yalancı Mesih’e karşı savaşacak ve Mesih ile dayanışma içerisinde İslamiyetin kısa süreli Dünya hakimiyetini gerçekleştirecek Hz. Muhammed’in soyundan bir halife olarak inanılır. Yine hadislerde kar üzerinde emekleyerek, ağaç köklerini ısırarak da olsa ona tabi olmamız öğütlenen halife Hz. Mehdî’dir. Bir rivayet de şöyledir: “Mehdi, dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır.” Yani Mehdi gelince, İslam ümmetinin başında herhangi bir halife bulunmayacaktır.

Hadislerde, Hz. Mehdi’nin şekliyle ilgili ayrıntılı rivayetlere de rastlanır. Açık alınlı, ince burunlu yüzü yıldız gibi parıldayan iri gözlü, seyrek ve parlak dişli birisidir. Sağ yanağında yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret bulunmaktadır, esmer renkli, orta boylu ve kavis kaşlıdır. Gözleri sürmelidir. Omuzunda Resulullahın bir mührü, nişanı vardır. Beni İsrail erkekleri gibi de heybetlidir. Hz. Ali, onun delikanlılık dönemine dikkat çekerek güzel bir delikanlı olduğunu anlatır. Güzel bir siması vardır. Saçları omuzuna kadar dökülmüş, yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselmiştir. Onun sakalsız olacağı rivayeti de bulunmaktadır.