İblisler ve Cadılar Hakkında İlk Kez Duyacağın Bilgiler

İslami kaynaklarda Azazil, Aduvullah ve El-Adüvv gibi farklı isimleriyle de karşımıza çıkan İblis; insana musallat olup onu saptırmaya, hizmetçileri ile insanları cehenneme götürmeye çalışan varlığın adıdır. Hz. Adem (A.S)’in cennetten çıkmasına sebep olmuştur. Bakara Suresinde şu ifade kullanılır:  “Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.” 

Hadislere dayanan rivayetlere göre asıl adı Azâzil olup kendisi ilk zamanlarında meleklerin en şereflisi idi. Cennetin muhafızı ve koruyucusu olduklarından cin denen bir melek grubunun da başkanı idi. İlminin yüksek seviyesinden dolayı kibirlendi ve Allah’in (CC) emrini sorguladı, kendisine gurur geldi. İblis, “Balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattığın insana secde edemem” diyecektir. İnsan ulemanın ittifakıyla Allah nezdinde meleklerden de üstündür.  Varlığı, insanların tabi olduğu imtihanın bir parçasıdır. 

İblis’i kibirlendiren, Hz. Adem (a.s)’e secde etmekten alıkoyan hususlardan biri de, ateşten yaratılış oluşudur. İblis: “Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” der. Yüce Mevla (CC):”Defol oradan, sen artık kovulmuş birisin, ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir.” diyecektir…”  On sekizi çoğul olmak üzere seksen sekiz yerde şeytan (on bir yerde iblîs) ifadesi Kuran-ı Kerim’de yer almaktadır. 

Kur’an’da inkarcıların şeytanlarla beraber haşredileceği belirtilir. Varlığa ve bir bedene sahip olup olmadığı konusunda farklı görüşler yine alimler tarafından ileri sürülmüştür. Şeytanın; bilinen ateşten yetmiş kat yoğun ve çok etkili bir şekilde kendine has bir varlığının bulunduğu kabul edilir. Cinlerin atası görülen cân ile İblîs’in aynı varlık olduğunu kabul eden ulema Hz. Peygamber’in herkesin bir şeytanının bulunduğunu belirten hadisine dayanarak “bir varlığa sahiptir” görüşünü destekler.

İblisler ve Cadılar Hakkında İlk Kez Duyacağın Bilgiler

Şeytan Nasıl Yaratıldı?

İblis, sadece Allah’a isyan etmekle kalmayacak; Hz. Adem (a.s)’ın ve Hz. Havva’nın Cennet’ten çıkmasına sebep olacak ve böylece insanoğluna en büyük düşmanlığını yapacaktır. Cahiliye Arapları’na göre yaratılmışların en çirkini ve şeytan ateşi mesken edinen habis bir ruhtur. Bir dönem göklerden haber çalana mârid (alabildiğine inatçı), bu hususta fazlasıyla usta olanına ise ifrit denir.

Unutmamalıyız ki Şeytan cinlerdendir ve cinler de insanlar gibi imtihana tabi varlıklardır. Şeytan kendi iradesi ile Hz. Adem’e secde etmemiştir. Haşa yüce Allah’ın zorlaması söz konusu değildir. Şeytanın meleklerden olması söz konusu dahi olamaz. İblis cinlerdendir ve o da ölecektir; ancak kıyamete kadar kendisine yüce Allah tarafından mühlet verilmiştir. Hz. İsa (as) ve Hz. Hızır (as) gibi peygamberlerin ölmediğini, Cenab-ı Hak tarafından göğe yükseltilmiş olduğunu unutmamalıyız.

Kur’an’da ve hadis rivayetlerinde Hz. Adem, İbrahim, Musa, Süleyman ve Hz. Muhammed’e göründüğünden bahsedilir. Ehl-i sünnet alimleri, onun çeşitli şekillere girip insanlara görünmesi için bir engelin olmadığı inancındadır. Yine de neredeyse tüm alimler şeytanı kendi şekliyle suretiyle görmenin mümkün olmadığı düşüncesindedir.

Peygamberlere ve velilere musallat olan “El Ebyaz”, yine alimlerle uğraşan “Medhes”, insanlar arasında yalan haberleri yayan “Met’un veya Mes’ût”, karı koca arasında düşmanlık meydana getirmeye çalışan “Dasim”, musibet ve felaket anlarında insanları tahrik eden “Betr ve Sabr”, zina ve hırsızlık gibi günahlar için insanı uyaran ve uyku şeytanı olarak da bilinen “Vesnan”, zina ve livata yaptıran şehvet verici şeytan olarak bilinen “Aver ve Vasim”, bela çıkarıcı “Kabkab”, söz taşıttıran “Menşut”, esnafları hırsızlığa alıştıran “Zellenbur ve Zelniyun”, abdest ve temizlikte çok su kullandırarak vesvese veren “Velhan” ve son olarak da  namazda uyku getirip vesvese vermeyi görev edinmiş “Hanzeb ve Hadis” Şeytanın çocukları olarak bilinir.

Hz. Peygamber şeytanın şerrinden yüce Allah’a sığınmış ve her Müslümanın ondan ve yardımcılarından Allah’a sığınmasını emretmiştir. Alimlere göre şeytana boyun eğmemenin yenilmemenin tek yolu, yüce Allah’a samimi olarak inanmak ve ibadetleri ihlasla tam yapmak Hz. Peygamber (s.a.s)’in gösterdiği yoldan asla ayrılmamaktadır.

İblisler ve Cadılar Hakkında İlk Kez Duyacağın Bilgiler başlıklı bu yazımızda sizlerle; iblis kuranda ne demek, iblis neye benzer, iblis kelimesinin kökeni, iblis isimleri, iblis melek midir, şeytan nedir, iblis sinema ve iblis film arama sonuçlarıyla alakalı bilgileri derlemeye çalıştık. Umarım beğenir ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşırsınız.