İmanın Şartları Nelerdir?

Allah’a inanmak: Allah (CC)’a asla ortak koşmamak, Allah’dan (CC) başka bir tanrı tanımamak, Ondan başkasına kulluk etmemektir. Enbiya Suresinin 25. ayeti şöyle der: «Ya Muhammedi Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona «Benden başka tapacak yoktur, yalnız bana tapın,» diye vahyetmiş olmayalım.»

  1. Allah’a inanmak.
  2. Meleklere inanmak.
  3. Kutsal kitaplara inanmak.
  4. Peygamberlere inanmak.
  5. Ahirete inanmak.
  6. Kaza ve kadere inanmak.

Bir hadiste “Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın istediği şekilde iman etmezse mü’min olamaz.” deniyor.

Allah (CC) şöyle bizlere şöyle buyurmaktadır: Yâ eyyuhâllezîne âmenû, âminû billâhi ve resûlihî vel kitâbillezî nezzele alâ resûlihî vel kitâbillezî enzele min kabl (kablu). Ve men yekfur billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulihî vel yevmil âhıri fe kad dalle dalâlen baîdâ(baîden). Anlamı: “Ey inananlar! Allah’a, rasulüne, rasulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.” [Nisa: 136]