İskilipli Atıf Hakkında Bilinmeyenler

Başlarda bir dönemin iktidardaki partisi CHP olmak üzere; Cumhuriyet Devrimleri, İskilipli Atıf Hocayı denilen odur ki şapka takmadığı için katletmiş. Belirtelim, hocanın kendisinin kaleme aldığı ifade edilen Frenk Mukallitliği ve Şapka adlı makalesi kanundan önce olduğu için mahkemelerden beraat etmiş, şapka takmamayı da sürdürmüştür. Sorun esasen şapka meselesi değildir…“Yunan ordusu halife ordusu sayılır. Hiç de zararlı olan bir toplum değildir. Asıl kafası koparılacak mahlukat Ankara’dadır. Yunan uçaklarından atılan sözler Allah (CC) kelamıdır padişahın sözüdür” ifadelerini cumhuriyetle hesaplaşma uğruna şimdilerde görmezden gelenler sanırız hesap verebilir. Öte yandan; “Ramazan günü açıkta yiyenin katli vaciptir” gibi görüşlere de sahiptir İskilipli. Tekrar belirtelim; şapka risalesinden ve sözlerinden dolayı beraat etmiştir kendisi…

İskilipli Atıf Hakkında Bilinmeyenler

İskilipli’nin; ‘Şapka takmak gavurluktur’ konulu Şapka Risalesi’inden yargılandığı mahkeme, zamanın Giresun İstiklal Mahkemesi’dir ve bu yargılamanın tarihi 16-18 Aralık 1925’tir. İskilipli, bu yargılama sonunda, Şapka yazıntısının, geçmiş bir tarihte kaleme alındığı ve binaenaleyh buna dayanılarak yeni kanun muvacehesinde suçlama yapılamayacağı gerekçesiyle beraat ettirilmiş ve aynı mahkeme heyetiyle aynı gemide İstanbul’a dönmüştür. Giresun Mahkemesi şapka risalesinden dolayı İskilipli’yi beraat ettirmiştir. Tekrar belirtiyoruz. “İstiklal Mahkemelerinde İskilipli gibi binlerce adam yargılandı” yalanını uyduranların Atıf Hoca gibi birkaç örnek daha verebilmesi mümkün değildir.

İskilipli Atıf

Çeşitli kaynaklarda; Teali İslam üyesi ve İngiliz mandasına sempatisi olan, İngiliz Muhipleri Cemiyetinin kurucu kişisi ve başkanı olarak bilinen İskilipli, Milli Mücadele’ye ve Mustafa Kemal’e bakın neler söylemiş:

“Mustafa Kemal ve Kuvvayı Milliye maskaraları Yunan kuvvetlerinin önünden kaçmakta. Zavallı saf ve gafil halktan toplanan askere ‘siz burada durup savaşın, biz de arkadan çevirelim’ diyerek sıvışıyorlar, kaçıyorlar. Yazık ki vatandaşlarımız; Enver, Talât, Cemal, Mustafa Kemal gibi eşkıyaların vücutlarını ortadan kaldırmak için gereken fedakarlığı yapamıyor. İngilizleri gitgide kızdırdınız, üzerimize Yunanı musallat ettiler. Şimdi yerimizde oturup mağlubiyetin sonuçlarına usulca katlanmak yerine Yunanistan’la harbe tutuşuyoruz. Bu eşkıyaları ve benzeri asi kişileri en kısa sürede bertaraf etmek hepimize mutlaka farzdır. Savaş senelerinde sizleri cepheden cepheye sürükleyen ve din kardeşlerinizin suçsuz ölmelerine sebep kişiler arasında Ali Fuat, Mustafa Kemal, Bekir Sami gibi zalimler de bulunmaktaydı. Siz bu zalim cinayetlerine zalimlere daha ne kadar göz yumacaksınız? Elinize geçen bu fetva Allah’ın emirleridir, Padişahımızın fermanıdır. Sizler bu katil canavar kişileri daha fazla yaşatmamak için mükellef ve görev sahibisiniz. Bunların vücutlarını tamamen ortadan kaldırmak tüm Müslümanlık için farz görevindedir.”

İngiliz Muhipler ve ve Teâlî-i İslâm Cemiyetlerinin hazırladığı bildirilen ve Yunan hava kuvvetleri tarafından Anadolu’ya havadan atılıp dağıtılan tamamen Milli Mücadele karşıtı bir beyanname (fetva) nedeniyle yargılanmıştır.

İskilipli Hoca Yunan ve İngiliz ajanlığından yargılanacaktır. Üstelik şapka yerine ısrarla savundukları fes de ne dini İslam ne de Osmanlılıkla alakalıdır, tamamen Yunan kültürüne aittir. Onu da padişah 2. Mahmut getirmiştir ve ne gariptir ki, o da “bu başlık şeriata aykırıdır” direnişiyle zamanında karşılaşacaktır. Zabıtlar dikkatle incelendiğinde mahkeme başkanının kendisine defalarca ve hiddetle “Neden Yunan tayyareleri ile Milli Mücadeleye karşı kağıtlar attınız? Ama bu yaptığınız aksi tesirler yaptı. Anadolu halkı Milli Mücadeleye her zamankinden daha fazla destek vermiştir” diye hesaba çekildiği görülür. İskilipli Hoca ise Milli Mücadelenin zamanla başarıya ulaşması sonrası dönemin Vakit gazetesinin 1034. sayısında tekzip yazdırarak “o bildiri bana ait değil” diyecektir.

İskilipli Atıf Hoca, bu tip bir ifade vermediği ve bu tip bir sözü olmadığını belirtmiştir. Tarafsızlık adına belirmeliyiz. Yine tarafsızlık adına konuyla ilgili başka bir malumatı olan varsa yazıya ek olarak konulabilir. Hayatta olmayan birinin ardından yazmak doğru olmaz.

Şimdilerde itibarı iade edilsin denilen İskilipli’nin nihai idam cezasında “şapka” değil “devleti ortadan kaldırmaya” tam teşebbüs suçu münasip görülmüş. Bugün “İngiliz Muhipleri Cemiyetine mensup olduğu söylenen ”İskilipli’yi savunanların muhabbetinin tek nedeni “Onun Mustafa Kemal”e olan düşmanlığıdır. Özetle Mustafa Kemal’e düşmanlığın var ise “İngiliz’e muhip, Yunan’a dost” olabilirsin.