İslam Arşivi

Vefk Nedir? Vefk Çeşitleri Nelerdir?

Lügatte “münasip, uygun veya uyum” manasındaki vefk, harflerin tek halleriyle yahut bileşik “havas” özelliklerini konu edinen harf ilminin bir koludur ve bu karışımın mistik manalar barındırdığı düşüncesini temel alır; dikdörtgen veya kare kutucuklar içine belirli şart ve zamanlarda belli yöntemlerle rakamlar, sayı değerindeki harfler, ...Devamı Burada

Hristiyanlar Hz. İsa’ya Allah’ın Oğlu Diyor

Hristiyanların en büyük hatalarından biri kendi peygamberleri hakkında olmuştur. Onlar, yüce Allah’ın bir mucize olarak (el-Mü’minûn, 23/50) babasız yarattığı Hz. İsa hakkında tanrının oğlu gibi yanlış hükümler vermektedir. Onu bir insanmış gibi değil, bizleri günahlarımızdan kurtarmak için yeryüzüne inen, tıpkı bizim gibi yaşayan tanrısal ...Devamı Burada

Evliyalar ve Kerametleri Hakkında

Genel olarak kabul gören ve bizim de itikadımız olan Ehl-i sünnet akaidine göre, velilerin kerametleri, yaşanmış evliya kerametleri haktır ve caizdir. İtikatta mezhebi olan Mutezile ile Şia hem veliyi hem de kerameti inkar eder. Keramet onlara göre caiz değildir. Tasavvufta kullanılan önemli kavramlardan olan ...Devamı Burada

Berzah Alemi Hakkında Bilgiler

Berzah yani kabir alemi iki şey arasındaki vasıta yahut engel manasına gelir. Burada dünya ile ahiret arasında bulunan âlemden bahsedilmektedir. Süreç kişinin ölümünden başlayıp kıyamet gününün vukuuna kadar devam etmektedir dolayısıyla berzah alemi mevcuttur. Beden ölse de ruh canlı kalır. Kur’ân-ı Kerim’de, üç yerde ...Devamı Burada

Sigara ve Tütün Mamulleri İçmek Haram mıdır?

Sigara ya da nargile vesaire haram değildir “mekruhtur” ya da “tahrimen mekruhtur” görüşünü savunan Ehli Sünnet İslam alimleri, ayet hadisten delil lazım olacağı bu itibarla “sigara içmenin haram olacağı” hususunda kesin bir hükmün verilemeyeceğini eski fıkıh kitaplarına dayanarak beyan ederler. Nitekim Nahl suresinde [116] ...Devamı Burada

Baykuş Uğursuz veya Ölümün Habercisi Değildir

Gecelerin koca gözlü canlısı oluşu ve karanlıkta rahatça görebilmesi ile alakası olsa gerek; ölülerin veya ölümün Baykuş’la ilişkilendirilmesi, cahiliye döneminden kalma; insanı şirke dahi düşürebilecek batıl bir alışkanlıktır! Efendimiz (asm) da bunun batıl inanç olduğunu bizlere bildirmektedir. İlave olarak horuz, karga gibi hayvanların seslerini ...Devamı Burada

Peygamberimizin Unutulan 140 Sünneti

Enes b. Mâlik (RA)’dan dan rivayet edilmiştir: Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tuvalete girerken; “Allahumme innî eûzu bike mine’l-hubsi ve’l-habâis” (Allah’ım! Erkek ve dişi şeytanların şerrinden sana sığınırım.) buyururdu. Tuvaletten çıkarken de şöyle dua edilir: “Gufrâneke, elhamdü lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfâni” (Ey Rabbim, ...Devamı Burada

Dinimizde Köpek Beslemek Günah ve Haram mıdır?

Köpeklerin bulunduğu evlere rahmet meleklerinin girmeyeceği, evin sahibinden her gün bazı sevapların azalacağı, lakin bekçilik, sürü ve av gibi zaruri ihtiyaçlar için ev dışında köpek beslemeye icazet verildiğini açıklayan hadis-i şerifler mevcuttur. Ayrıca tüy ve salyaları bulaşabileceğinden, nefesi ve salyası necis yani pis olduğundan ...Devamı Burada

Mevlana Türbesinin Sırlarla Dolu Mezar Odası

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 17 Aralık 1273 günü Hakka yürür. Yüzbinler cenazeye katılır, naaşı İplikçi Camii’nden, 500 metre ilerideki türbesine neredeyse 10 saat sonra getirilebilir. Özetle biraz sonra değineceğimiz mezar odasının sırrı 13’üncü yüzyılda başlıyor ve 1930’da esrarengiz bir aile trajedisine kadar uzanıyor. Mevlevilik tarihi ...Devamı Burada
İletişim
Kategoriler