İslam Arşivi

Şeytan Hakkında Bilgi, Şeytanın Özellikleri, Şeytanın Hileleri

Şeytan hakkında bilgiler – İnsanoğluna musallat olarak onu İslamdan saptırmaya çalışan varlık Şeytan olarak adlandırılmıştır. Rahmetten ve hayırdan uzaklaşmış, helake maruz kalacak yaratık demektir. Çoğulu şeyâtîn olan şeytan kelimesinin manası itibariyle; “haktan ve hayırdan ayrılarak uzaklaşma, muhalefette bulunmak” anlamındaki şatn (şütûn) veya “öfkesinden yanıp tutuşmak” manasındaki şeyt ...Devamı Burada

Ebu Hanife (İmam-ı Azam) Hakkında Bilgiler

Ebû Hanîfe veya İmâm-ı Âzam künyesiyle şöhret bulan, Hanefi mezhebinin imamı ve büyük müctehid; hukuki düşünce ve ictihad anlayışının gelişmesinde önemli paya sahiptir. Ebû Hanife olarak anılması, hanife denilen bir tür yazı teşkilatını yanında bulundurması veya hanif kelimesinin sözlük anlamı bakımından doğruluktan ayrılmayan bir kişi ...Devamı Burada

Ebu Cehil Kimdir, Ebu Cehil Nasıl Öldürüldü?

Yaklaşık 570’te Mekke’de doğdu. İslam kaynaklarında Amr bin Hişam el Muğira olarak da geçen, bir zamanların Mekke lideri Ebu Cehil; zeki ve bilgili biri olmasına rağmen İslamiyete olan düşmanca tavırlarından ötürü “Cehaletin Babası” künyesini alır. Kureyş kabilesi tarafından “ebû’l-hakem” olarak da bilinir ve çok ...Devamı Burada

Bakıllani Hakkında Bilinmeyenler

Bakıllani (Ebu Bekir Muhammed Bin Et-tayyib Bin Muhammed Cafer El-Bakıllani) kimdir ve neler yapmıştır? Bakıllani eserleri, hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler. Tam adı Ebu Bekir Muhammed Bin Et-tayyib Bin Muhammed Cafer El-Bakıllani olan Arap düşünür Bakıllani, 949’da Basra’da Dünyaya gelir. İslam kelamcılarının en ünlülerinden birisi ...Devamı Burada

Kabir Azabı ve Kabir Hayatı Hakkında Bilgiler

Kabir azabı ve paralelindeki kabir hayatı var mı suali yüzyıllar boyu tartışılmış, halen tartışılagelmektedir; ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu ise kabir azabının hak ve gerçek hususunda ittifakla birleşmişlerdir. Şüphesiz kabirde herkesin azabı aynı derecede uygulanmayacaktır. Azap şeklinin mahiyeti hakkında da rivayetler mevcuttur. Bu konudaki ...Devamı Burada

İmanın Şartları Nelerdir?

Allah’a inanmak. Meleklere inanmak. Kutsal kitaplara inanmak. Peygamberlere inanmak. Ahirete inanmak. Kaza ve kadere inanmak. Allah’a inanmak: Allah (CC)’a asla ortak koşmamak, Allah’dan (CC) başka bir tanrı tanımamak, Ondan başkasına kulluk etmemektir. Enbiya Suresinin 25. ayeti şöyle der: «Ya Muhammedi Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ...Devamı Burada

Hz. Ali Hakkında Bilinmeyenler

599 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiş; 661’de ise Kufe’de hakka yürüyen Hz. Ali (Ali bin Ebû Talib), Sünni İslam inancına göre dört halifenin sonuncusu, Şii İslama göre ise ilk imam ve İslam Peygamberinin hak varisidir. Dönemin İslam Devlet’ini 656-661 seneleri arasında idare eden Hz. Ali, peygamberimiz ...Devamı Burada

Hz. Muhammed’in Soyu, Ailesi ve Doğumu

İslam Peygamberinin soyu, yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnan üzerinden Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e kadar dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Muhammed’in de mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler verilmiştir. Hz. Peygamber’in Adnân’a kadar soy kütüğü kesin ve tam olarak bilinmekte olup ...Devamı Burada