İslam Arşivi

Havas İlmi Hakkında Detaylı Bilgiler

Efendimizin sünneti seniyyesine ve İslam Şeriatına sımsıkı bağlı kimseler olarak; Arapçada iki ayrı kelime ile yazılan; birbirinden farklı okunarak farklı manalara gelen Havas kelimesi üzerinde durmak istiyoruz öncelikle. Hı ( خ) noktalı yazılan Havas (havvas) kelime anlamıyla husus ve keyfiyetler olarak düşünülebilir, hâssa kelimesinin ...Devamı Burada

Çeçenistan’daki Cin Çıkarma Hastanesi

2009’da Grozni’de kurulan “İslami Tedavi Merkezi – Center of Islamic Medicine”; batıl inançlara sahip halkın, cinci büyücü gibi şarlatanlara para kaptırmaması için Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un talimatıyla resmi olarak faaliyet gösteriyor. Görevi ‘dini usullere göre tedavi etmek’ olan İlahiyat mezunları ücretsiz olarak ziyaretçileri tedavi ...Devamı Burada

İmam-ı Şibli’nin Cinlerin Esrarı Adlı Kitabı

Cinlere dair İslam kaynakları arasında öne çıkan en kapsamlı eser Maliki Mezhebinin fıkıh alimlerinden İmam-ı Şibli’nin (Ebubekir Şibli) Cinlerin Esrarı adlı kitabıdır. Kitabın, Kahire El-Ezher Üniversitesinden Türk asıllı mütercim Muhammet Fersat tarafından uzun emeklerle tercüme edilmiş ilk Türkçe baskısı 1970’li yıllarda İstanbul’da yayınlanır ancak ...Devamı Burada

Köpekler Ezan Okunurken Neden Uluyor?

Ezan okunurken köpekler niçin havlar veya köpekler ezan okurken niçin ulur gibi bir çoğumuzun şahit olaya dair gizemleri araştıracağız, sorulara cevaplara aramaya çalışacağız. Köpeklerin biz insanlara göre koku ve duyu organlarının gelişmiş olduğu, depremleri hissedebildiği hatta zayıf da olsa kızılötesi bir görüş sistemine dahi ...Devamı Burada

Yahudilerin Gargat Ağacı Sevdası Nereden Geliyor?

Ebû Hüreyre’den (RA) rivayetle göre efendimiz tüm kıyamet alametleri ile alakalı olarak tüm Müslümanlara şöyle buyurmakta: “Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç Yahudiyi kovalayan kimseye, ‘Ey Müslüman! Arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür!’ ...Devamı Burada

Peygamber Efendimize Sihir ve Büyü Yapılması

Bir Yahudi’nin Peygamber Efendimiz (asm)’e sihir yaptığı ve Rasulullah (asm)’ın bundan etkilenerek hastalandığı doğrudur. Hadise; muhaddisler tarafından çeşitli ve müteaddit senetlerle detaylandırılmıştır ki, olay mütevatir dereceye ulaşmıştır. Efendimiz, büyünün etkisiyle sıkıntı duymaya başlayınca, sihir malzemesi, meleklerin işaretiyle içine atıldığı kuyudan çıkarılmış ve Muavvizeteyn’in yani Nas ...Devamı Burada

Zebani Nedir, Zebani Kimdir, Zebanilerin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Zebani, cehennemi yöneterek şiddetle muamele eden ve insanları cehenneme sevk eden meleklere verilen addır. Zebn kökünden türeyen zebanînin çoğulu zebaniyedir. Bu çoğul kelimeden Kuran-ı Kerîm’de tek yerde bahsedilir ve bununla cehennemdeki azap melekleri kastedilir. (Alak 96/18) Kelime “itip kakmak, şiddetle sürüklemek” gibi sözlük anlamlarına sahiptir. Sahâbîler ...Devamı Burada

Melhame-i Kübra Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler

Melhame-i Kübra, kelime manası olarak çok büyük ve yıkıcı bir savaş özetle “Kıyamet Savaşı” anlamına gelmektedir ve hadislerle sabittir. Hadis kaynaklarında geçen özellikleri dikkate alındığında bu hadisenin ülkemiz gerçekleşeceği anlaşılabilir. Bazı hadislerin izahına göre dünyanın sonu gelmeden evvel Ortadoğu’da içinde bütün din mensuplarının olacağı büyük bir ...Devamı Burada

İstihareye Nasıl Yatılır? İstihare Namazı ve Duası Nasıl Yapılır?

Yapılması niyet edilen bir işin hakkımızda hayırlı olup olmadığını anlayabilmek için iki rekat namaz kılar ve kısa İstihare Duası yaparız. Manevi işaretler alma amacıyla uykuya yatma da diyebiliriz. Bir işe adım atılmak istendiğinde istihâre yapmak menduptur. Hz. Peygamber efendimiz, Ashab-ı kirama önemli işlerinin evvelinde istihâreye ...Devamı Burada

Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin İsimlerini Okumanın Fazileti

Bizzat efendimiz, Bedir Savaşı’na katılan sahabelerin cennetlik olduğunu müjdelemektedir. Zorlu harp esnasında yüce Allah (CC) tarafından kendilerine yardımcı olarak gönderilen melekler ayrıca bir fazilet sebebidir. Alimlerin ulemanın bir çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam ederek nail olmuşlardır. Unutmadan ekleyelim, bu mübarek ...Devamı Burada

Teheccüd Namazı Böyle Kılınır – Niyeti, Zamanı ve Kılınışı

Teheccüt namazı, yatsı namazından sonra bir süre uyuduktan sonra kalkılarak kılındığı için “teheccüd” adı verilen bir namazdır. Yorgunluğu nedeniyle geceleri kalkamayacağından endişelenen kişinin uyumadan evvel kılması da tatbik edilebilir. İki, dört veya sekiz rekat olarak kılınması iyidir. Teheccüd namazı, gece boyunca sabah namazı vaktinin ...Devamı Burada