İslam’a Göre Heykel, Biblo ve Resim Bulundurmak

Biblolar, suret ve resimler; içeriğine veya resmi yapıp bulunduranın maksadına göre hükümlendirilir. Tapınmak, hürmet saygı göstermek, uğurlu kabul etmek, takdis etmek gibi amaçlarla herhangi bir maddeyle, heykel veya biblo yapıp kullanmak, duvarlara asmak yahut mekanlarda bulundurmak, her şart ve koşulda asla câiz değildir, kesin olarak haramdır. Edep ve ahlaka aykırı şekilde çıplak insan resimleri yapıp bulundurmak da aynı şekilde kabul edilir.

Bununla birlikte, dinimiz kullanılma amacını esas kabul etmiş; amaçta bir noksanlık yoksa, yani tevhide zararlı bir mesajı yoksa, yani kullanılmasında yüceltme, hürmet ve uğurlu kabul etme gibi bir gaye yoksa, hiç olmazsa cansız mahlukatın resmedilmesi mubah kılmış; canlı insan ve hayvan suretinin üç boyutlu olarak elle çizilmesine, heykelleştirilmesine ve duvarda bulundurulmasına rıza gösterilmemiştir.

Manzaraları resmedip evde bulundurmak mubahtır. Çocukların oyuncak bebekleri, diğer oyuncakları ve benzer nesneleri de mubahtır. Karikatürler, şerre alet edilmemesi şartıyla caiz kabul edilir. Ahlaka aykırı durumu olmadığı müddetçe, “fotoğrafa özel” yasaklayıcı bir hüküm verilmemiştir. Sürekli ifade ettiğimiz gibi tevhid inancını zedeleyici boyutta ve maksatta olursa haramdır; aksi takdirde resmi belgelerde bunları kullanmak veya şer olmamak ve bilhassa hayra hizmet kaydıyla bulundurup kullanmakta da bir sakınca yoktur.

Bilhassa kıble yönünde canlı resimleri bulundurmak namaz için de kerahet oluşturur. Secde yerimiz ve namaz kıldığımız mekanlarımızın duvarlarında, kıyafetlerimizde veya seccade üstünde canlı insan veya hayvan resmi veya fotoğrafı bulundurmak caiz değildir. Bunun dışında, kapalı alanlarda muhafaza kaydıyla ahlaki ölçüler içinde resim taşımakta ise bir sakınca görülmemiştir.