İslam’da Ahir Zaman Ne Demektir?

Ahir zaman ya da son devir, değişik inançlarda kıyamet öncesinde belirecek alametlerle kendisini belli edeceği vurgulanan zaman dilimi, dünyanın son günleridir. İbrahimi dinler; evren’in belirli bir zaman önce yaratıldığı ve kıyamet vakti geldiğinde yok edileceği anlayışına sahiptirler. Yahudilik inancına göre ahir zaman mesihin zamanına işarettir. Lakin Yahudilik Hz. İsa’yı Mesih olarak kabul etmez. Klasik Yahudiliğe göre bu dönemde sürgündeki Yahudiler bir araya gelecek, mesih inecek, ahirette ölülerin dirilmesi, cennet (Aden Bahçesi) ve cehennem (Gehinnom) hayatı vuku bulacaktır.

Ahir Zaman

İslamiyette kıyametten önceki Dünya’nın son günleri olarak kabul gören bu zaman diliminde rivayetlere göre bir takım belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilere alimler tarafından “Ahir Zaman” veya “Kıyamet Alametleri” denilir. Kuran’da konuyla ilgili genel ifadeler yer almakta ve kıyametin kopma zamanının gizli olduğu hatta Hz. Muhammed’in dahi bu vakti bilemeyeceği tespit edilmektedir. Hz. Peygamber kendisine bu konuyla ilgili soru soranlara “kıyamet için ne hazırladınız?” cevabıyla yanıt vermiştir. Bununla beraber Hz. Muhammed’in etrafındakilere kıyametin alametlerinin bir kısmından bahseder. Yorumlara göre hadisler kıyametin zamanını değil, kıyamete yaklaşan vakit diliminde gerçekleşecek değişimleri haber vermekte ve inananları bu dönemin buhranlarına karşı uyarmaktadır.

Bazı hadislerde dünyanın ömrü ve kalan zamana ilişkin bilgiler yer alır. Kıyametin alametleri şu şekildedir:” 1. Ortalığı kaplayacak ve insanlara zarar verecek bir duman, 2. Deccal, 3. Dâbbetü’l-arz (yer canavarı veya yaratığı), 4. Güneşin Batı’dan doğması, 5. Îsâ’nın inmesi, 6. Yecüc ve Mecüc adı verilen yaratıkların yeryüzüne yayılmaları, 7-9. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadasında üç büyük toprak hareketi (çökme olayı), 10. Yemen taraflarından başlayacak bir ateş kümesi”