İslam’da İntiharın Hükmü Burada

İntihar, İslam dininin haram kıldığı ve Hz. Muhammed (SAV)’nin ‘yedi helak edici günahtan biri olarak nitelendirdiği’ en büyük hatalardan biridir. Bu sebepledir ki alimler, “İntihar eden kişinin cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı tartışmalarına düşmüşler.” Katiller hakkında bile böyle görüş ayrılığı yoktur, bilinir ki başkasının öldüren kişinin cenaze namazı kılınır. Sizler için tartışma yaratan bu konuyu araştırdık. Bu arada; “sorularlaislamiyet.com sitesinden bir parça alıntı mevcuttur belirtmek istedim.

Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisinde şöyle ifade etmiş:

Kendini boğarak öldüren kimse, cehennem için boğmuş olur. Kendini vuran kimse, cehennem için vurmuş olur.” (Buhârî, Cenâiz 84)

Peygamberimiz; uçurumdan atlayan, zehir veya öldürücü bir aletle kendini öldürenin cehenneme gireceğini ve orada kalacağını belirterek intiharın büyük günah olduğuna dikkat çekmiştir. Can veren Allah olduğu için onu almaya da yetkili odur. 

Alimler intihar eden kişinin bu sebeple çok zor ve şiddetli azap göreceğini, hatta cehennemde ebedi kalacağını belirtseler de, intihar edenin imandan çıktığını ve kafir olduğunu söyleyemezler. İman ve küfür davranış bozukluğuyla değil inanç ve düşünceyle ilgilidir. Bir anlık zafiyetle İntiharı seçen kişinin inanç durumu ise kendisi ile Allah arasındaki bir olaydır.

Hz.Peygamber’in, bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir. Ancak bu intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir. Nitekim Ashab-ı Kiram bu kişinin cenaze namazını kılmışlardır.

intihar

Hayber’de intihar eden Kuzman’ın cehenneme gideceği belirtilmişse de, burada sonsuza kadar kalacağını belirten net bir ifade bulunmamaktadır. Bu sebeple intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umarız. Bunun için, intihar edenin son anda mümin sıfatını taşıması ve intiharın helal olduğuna inanmamış olması da şarttır.

Zaruret umumi ve kesin olduğunda geçici (o zarurete bağlı) olarak  haramlar caiz olur, yasaklar kalkar.

Şöyle bir örnek sunulmuştur:

Düşman, Müslüman esirleri siper ederek Müslümanların sığındığı ve savunduğu kalenin kapısına veya zayıf noktasına doğru ilerlemeye başlarsa kaleden onlara – Müslüman esirlere de isabet edeceği belli olduğu halde- top, gülle, ok , kurşun… atılması caiz olur; çünkü burada tehlikeye düşen maddi ve manevi değerler (kale, mal, can, namus) umumidir (kalede bulunan herkese yöneliktir) ve tehlike/zarar  kesindir. Müslümanlardan ölenler şehit olur. (bk. el-Mavsıli, el-İhtiyar 4/119; Ömer Nasuhi, Hukuk-i İslamiye, 3/367)

İşkence ile düşmana bilgi verebiliriz, burada ne yapmalıyız “ sorusunda vurgulanan durum (intihar edilmediği takdirde Müslümanların o bölgede, şehirde, cephede… bulunanlarının tamamına yönelik kesin bir tehlikenin bulunması hali) intiharı zaruri  kılmaktadır.

İntihar eden bir Müslüman yıkanır ve kefenlenir, cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür.

Bu yazımızda sizlere; intiharı düşünmek, intihara meyilli kişilerin özellikleri, insan intihara nasıl karar verir, intiharı düşünüyorum, intiharın psikolojik nedenleri, intiharla ilgili ayetler, insanı intihara sürükleyen nedenler ve adana’da 17 yaşındaki kızın intiharı arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Umarım beğendiniz.