İslam’da Kabirleri Nakletmenin Hükmü

Kabirleri başka yere taşımak; su baskınları, yol geçişleri veya düşman alanlarda kalması gibi mühim bir sebep olmadıkça caiz değildir. Bir kabir ya da kabristan alanı ne kadar eski bir yer olursa olsun, artık alana ihtiyaç bulunmamış olsa dahi yine mekan olarak kabristanlığın korunması asıldır. Arazilerin satılarak yahut üzerine bina inşa ederek, ölü kemiklerinin başka bir mezarlıklara nakli, ölü haklarını ihlal olarak değerlendirilmiştir. Çünkü İslam’da, ölmüşlerin hakkı dirilerin hakkı kadar koruma altındadır.

Yine gerekli olmadıkça iki ve daha fazla sayıdaki cenaze aynı kabre defnedilmez. Gerekli olursa, aralarına toprak benzeri bir engel konarak toplu mezar kullanımı caizdir. Nitekim Cabir b. Abdullah’tan da nakledildiği üzere Uhud şehitlerimiz için böyle bir uygulama yapılmıştır. İslam topraklarında bulunan Hristiyan ve Yahudi kabirleri de, Müslüman kabirleri gibi bölge idarecileri tarafından koruma altındadır. Bir mevtanın cesedi tamamen toprak olup kemikleşerek kalmadıkça, mezarı açılarak yerine başkası gömülemez.

Cenaze, kabre indirilip üzerine toprak atıldıktan sonra, cemaatin elinden alınarak yüce Allah’a (CC) teslim olmuş sayılır. Artık gereklilik hali olmadıkça kabirlerin açılmaması inancımız gereğidir. Cenazenin gasp edilmiş bir yer veya gasp edilmiş bir elbise ile gömülmesi veya bu mekana bir başkasının sonra şuf’a yoluyla sahip olması, gereklilik hallerine örnektir.

Bu takdirde, arazinin veya elbise kimin ise sahibinin isteği ile kabir açılır. Elbise alınır ve kabir kapatılır, yahut cenaze bu alandan başka mülke alınabilir. Bu işlem uygulanmadığı takdirde mülkün sahibi toprağını düzenleyerek ekim dikim yapabilir. Elbisenin sahibi de istediği takdirde elbisenin bedelini alabilir. Kaynak: [http://www.sorularlaislamiyet.com/]