Kabe Ne Zaman Yıkılacak? → Kıyamet Alametleri!

Kâbe’nin, kıyamete yakın bir dönemde Habeşli bir köle tarafından yıkılacağına dair Buhari ve Müslim’de de geçer hadisler bulunmaktadır. Bu hadise ahir zamanda gerçekleşir.

Peygamber efendimiz (sav): “Ka’be’yi (zamanın sonunda) Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisi tahrib edecektir.” buyurmuştur. Aynı bilgi farklı bir kaynakta da; “Ka’be’yi yıkacak olan o apışık, iri ayaklı, koyu siyah Habeşli’yi Ka’be’nin (duvar) taşlarını birer birer koparır hâlinde görür gibiyim.” buyurmuştur.” ifadesiyle geçer.

Kabe’nin yıkılışı Kıyamet’in büyük alametlerindendir. Bahsedilen devir, artık Müslümanların yeryüzünden tamamen silinmiş oldukları sıkıntılı bir dönemdir. Kıyametin kafirlerin başında kopacağına dair hadisler mevcuttur.

Müslim ve Buhârî rivayetleriyle anlamaktayız ki, Ka’benin Habeşliler tarafından tahrip edilişi ve yıkılması Hz. İsa (AS)’ın kıyamete yakın bir dönemde yeryüzüne dönüşünden sonra gerçekleşecektir.

Bazılarına göre ise Kabe’nin yıkılışı, İsa (AS)’ın zamanında Ye’cüc – Me’cüc’ün helakından sonraya denk gelir. Habeşlilerin ince bacaklı birisi tarafından idare edildiği sözü dikkat çekicidir. Esasen Habeş milleti çelimsiz zayıf bir ırktır. Ancak hadiste işaret edilen olaydaki askerin başındaki kişinin bacakları dikkat çekecek kadar ince olacağı için Peygamber efendimiz ona “İki bacakcık sahibi” demiştir.

Habeşliler tarafından Kabe’nin ortadan kaldırılması bu kutsal yapının yeryüzünden tamamen kalkması demektir. Bu yıkım, kıyametin yaklaştığı bir zamanda gerçekleşir. Kur’an-ı Kerim’de (bk. Ankebut, 29/67.) Mekke-i Mükerreme’nin emin bir harem kılındığı bildirilmektedir. Aslında bu hadiste Kabe’nin yıkılacağı bildirilmektedir.

Bu durum, hadisin ayetle çelişki arz ettiği izlenimi verebilir. Ama özünde bir çelişki söz konusu değildir. Çünkü Harem-i Şerifin emniyeti dünya viran olup kıyamet yaklaşıncaya kadardır. Ayetin bu hadiste tahsis edildiğini söyleyenler varsa da Kadı İYAZ önceki ifadeyi benimsemiştir.

Bu tahrip, Kur’an’da vurgulanan Mekke’nin “Emin bir Belde” olma özelliğine aykırı değildir zira bu vasıf, kıyamete çok yakın bir zamana kadar devam eder edecektir. Bu ortadan kalkma, Dünya üzerinden “Allah, Allah” diyen tek bir kişi kalmadığı anda meydana gelecek, sonrasında bir daha tamir edilmeyecek, ziyaret de edilmeyecektir. Kıyametin kopması ile malumunuz yeryüzünde hiçbir şey kararında kalmayacaktır.

Kabe Ne Zaman Yıkılacak? → Kıyamet Alametleri! başlıklı bu yazımızda sizlere; kabe’nin yıkılması hadis, emeviler döneminde kabe’nin yıkılması, kabe kaç kez yakıldı, kabede hiç deprem oldumu, tarihte kabeye yapılan saldırılar, kıyamet kopmadan önce kabe yıkılacak mı, mekke’de olan depremler ve kabeyi kim yıkmak istedi arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Umarım beğendiniz.