Kadavra Ne İşe Yarar?

Ölmüş bir insanın cesedine tıpta “kadavra” denmektedir, bu deyim daha çok tıp alanında çalışmak için hazırlanmış ceset manasında kullanılır. Tıp öğrencileri eğitimleri sırasında kadavralar üzerinde çalışır, öğrenir ve pratik yaparlar. Her cesetten kadavra olmaz, belli boy ve kiloda olma şartları aranır.

Kadavra

İnsan kadavraları detaylı olarak incelenince, gerek dış görünüşleri, gerek iç organlarının durumları, değişiklikleri bakımından, hayattayken uğradıkları hastalıkları gösteren belirtiler bulunabilir. Bundan dolayı, anlaşılamayan durumları aydınlatmak, ölümün neden meydana geldiğini ortaya çıkarmak İçin kadavralar detaylı olarak incelenir. Buna terminolojide “otopsi” denir.

Kadavraların gerek genel olarak gözle, gerekse çeşitli hücre ve dokularının mikroskopla incelenmesi tabiplikte birer özel bilim dalı olacak kadar geniş bir konu halindedir.. “Patolojik anatomi” ve “adli tıp” denilen bu bilim dalları tıp ve adalet işlerinde gayet önemli bilgiler taşıyan birer temel olmuştur.