Kadir Gecesi İbadetleri Nelerdir?

Bin ay seksen üç sene dört aylık bir süreye karşılık gelir. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesini ibadetle geçirmek çok mühimdir! Kuranı Kerim’de adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Cenab-ı Hak bu gecenin önemini bildirmek için beş ayetli bir surede üç defa “Leyletü’l-Kadr” ifadesini açıkça vurgular. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesi en önemli özelliğidir. 

Kadir gecesini; dua, zikir ve ibadetle tamamlayan bir kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir vakitte kazanılabilecek ecir ve sevabı bir gecede elde etme mutluluğuna ermiş olacaktır.

“Şüphesiz, o Kuran’ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”

Bu gecede en az 4 rekat Kadir Gecesi Namazı, yani nafile olarak 4 rekat namaz kılınır. Zamm-ı Sûre olarak ise Kadir ve İhlas Suresi okunur. Geçmişteki salih kişilerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde Mevlam bizlere sunuyor. Bu gecede her bir Kur’ân harfine otuz bin sevap verilmektedir.

Kadir Gecesi

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam; bu gecede: Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) denilsin buyurmuştur.

Kadir Gecesinin Ramazan’ın hangi gününe ve gecesine denk geldiği konusunda çok fazla rivayet bulunmakla beraber, Ramazan’ın son on gününde aranması tavsiye konusudur. Bazı Hadis-i Şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği belirtilmiştir. “Onu yirmi yedinci gecede arayınız” mealindeki hadis bu konuya işaret eder. Gecenin bereketinden yararlanmak için bol bol namaz kılınır, Kur’an okunur ve tefsirleri mütalaa edilir. Zikredilir, Salavat getirilir. Dualar edilir, Allah’a (CC) niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve yoksullar doyurulur, bol sadaka verilir. Bu vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.

Kadir Gecesi ile ilgili bir rivayet şöyledir: “Resulullah’a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı.”

[Kaynak: Sorularlaislamiyet.com]