Kavimler Göçü Hakkında İlk Kez Duyacağın Bilgiler

Roma imparatorluğu döneminde, Ren ve Tuna nehirlerinin ötesinde; Ostrogotlar, Vizigotlar, Franklar, Burgondlar ve Alamanlar gibi savaşçı Cermen (Germen) kavimleri kabileler halinde yaşıyordu. II. yüzyıldan itibaren yeni topraklar-otlaklar aramaya çıkarak zenginlikleri ile onları çeken Roma İmparatorluğu topraklarına zorla girmeye başladılar.

Kavimler Göçünün Sebepleri:

Orta Asya’da Çin baskısından kurtulabilmek adına 350’lerde batıya ilerleyen Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. Gerek Çin ve Avar baskısı, gerekse iklimin kötüleşmesi yüzünden, Batı Hunları 374 yılında, başlarındaki Balamir’in idaresinde Avrupa içlerine kadar ilerlediler. Bu sırada Kuban ve Terek nehirleri arasında yaşayan Alanlar, Hun akınlarına direnmek istedilerse de bozguna uğradılar. Hunlar, bu takip sırasında Don ve Dinyester nehirleri arasında yaşayan Ostrogotlan da mağlup ettiler. Ostrogotların bir kısmı Hunların egemenliğini kabul etti. Ostrogotları takip ederken Vizigotları da dağıttılar. Saydığımız şekilde ilerleyen Hun baskısına dayanamayan Alanlar, Ostrogotlar, Vizigotlar batıya doğru göç ettiler. 375’te başlayan ve Hunlaarın diğer kavimleri batıya doğru itmesiyle sebep olduğu bu harekete Kavimler Göçü denmektedir.

  • Avrupa’nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı oluşmaya başlar.
  • Kavimlerin birleşmesi sonucu milletleşme görülür.
  • Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılır.
  • Batı Roma İmparatorluğu göçlere dayanamaz ve 476’da yıkılır.
  • Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile ilk çağ sonlanır ve Orta Çağ başlar.
  • Avrupa’da 100 yıl sürecek feodalite rejimi, derebeylik ortaya çıkar.
  • Avrupa Hun Devletinin temelleri atılır.
  • Avrupa’da günümüzde yaşayan milletler oluşmuştur.
  • Kurulacak Türk imparatorluk ve devletleri ile Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürü diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır.

Romalıların barbar kavimler olarak adlandırdığı bu topluluklar; önlerine çıkan diğer kavimlerin yurtlarını değiştirmesine neden olarak İspanya’dan Kuzey Afrika’ya kadar ilerlediler. Süreci yıllara yayılan bu çalkantılı döneme Barbar İstilaları, Kavimler Göçü (Alm. Völkerwanderung) veya Göç Dönemi (İng. Migration Period) denir. Kavimler Göçü, günümüz Avrupa devletlerinin temellerini atması bakımından çok mühim bir olaydır.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir