Kavimler Göçü Hakkında Özet Bilgiler

Uygun fiyatlı sosyal medya yönetim ve danışmanlık hizmeti DMM TURKEY ile başarıyı yakalayın.

Kavimler Göçü, 350-800 seneleri arasında Avrupa’ya yapılan yoğun insan göçünü ifade eder. İlk Dönem Kavimler Göçü, 4. yüzyılın ortalarında Hunların Aral Gölü ile Hazar arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymaları ile start almıştır. İlk dönem kavimler göçü Roma ve Hunlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar.

İkinci kavimler göçü ilk dönem kavimler göçünün devamı sayılabilir. İlk gelen göçmenler Slavlar, Hunlar, Ön Bulgarlar, Alanlar tarafından Batı’ya doğru sürülen Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi Cermen kabileleriydi. İkinci dönem göçleri de (Arap fetihleri, Türk, Macar, Viking göçleri ve Moğol istilaları) Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa’da köklü değişikliklere neden olmuştur.

İlk Dönem Kavimler Göçü’nün Sonuçları:

 1. Roma 395’te ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans olarak da bilinir)
 2. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır.
 3. Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklıklar içerisinde kalacaktır.
 4. Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
 5. Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.
 6. İngilizlerin; Germen kavimleri, Ren Nehri kıyılarına yerleşerek Almanların oluşmasını sağlamışlardır.
 7. İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
 8. Avrupa’da dere-beylik (feodalite) rejimi ortaya çıkar.
 9. Avrupa’da kilise önem kazanmış, Skolastik düşünce egemen olmuştur.
 10. Barbarların Romalılarla kaynaşması ile yeni milletler ortaya çıkmıştır ve bugünkü Avrupa’yı şekillendirmiştir.
 11. Barbarlar arasında Hristiyanlık yayılmış; Cermenler, Hristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ’a damga vurmuşlardır.
 12. Sonucunda Orta Çağ Avrupa’sında kilise, papalık ve skolastik düşünce güç kazanmaya başlamıştır.
 13. İspanya’ya Vizigotlar, Kuzey Afrika’ya Vandallar, İtalya’ya Ostrogotlar, Fransa’ya ise Franklar yerleşmiştir.

İkinci Dönem Kavimler Göçü:

567’de Türk boyu Avarlar ve Kuzey İtalya’daki Cermen kabilesi Lombardlar, Gepid Krallığının neredeyse tamamını yok ettiler. Ön Bulgarlar 7.yüzyılda Bizans’ın doğu Balkanlar’daki topraklarını ele geçirdiler. Bizans-Arap Savaşları esnasında Arap orduları 7. yüzyılın sonunda 8. yüzyılın başında, Anadolu üzerinden Balkanları ele geçirmeye çalıştılar lakin 718’de Ön Bulgarlar ve Bizans Orduları, Arapları Konstaninopolis Kuşatması sırasında yenilgiye uğrattılar.

Hazar-Arap Savaşlarında da Hazarlar Arapları Kafkaslar’da durdurdular. Aynı zamanlarda Emeviler, 732’de Franklar tarafından Puvatya Muharebesinde engellenene dek Avrupayı Cebelitarık üzerinden istilaya başladılar.

Uygun fiyatlı sosyal medya yönetim ve danışmanlık hizmeti DMM TURKEY ile başarıyı yakalayın.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim
Kategoriler