Kıyamet Koptuktan Sonra Yeni Bir Dünya Yaratılacak mı?

Kıyametin kopuşundan sonra yaratılan insanlar; tüm inananlarca malumdur ki hesap sonrasında cennet veya cehenneme gideceklerdir. Bundan sonra; “dünya yeniden yaratılıp imtihan edilmek üzere başka insanlar yaratılacak mı, yeni yaratılışlar olacak mı” hususu sık araştırılan konulardandır. Sizler için Kuran ve Hadisler ışığında bu hususa değinmek isteriz.

İçinden bulunduğumuz dünyadan başka farklı gezegenlerin olduğu sabittir ancak oralarda Dünya’dakilere benzer mükellef varlıkların yaşadığı hususunda ne dini ne de bilimsel bir izahat söz konusu değildir ve kıyametten sonrada bizden başka insanların tekrar böyle bir âleme gönderileceği – yeniden hesaba çekileceği – konusunda ise yalnızca hadislerde bir takım bilgiler mevcuttur. Buhari ve Müslim hadislerinde Cennet’in de Cehennem’in de dolmayacağından bahsedilir.

Kâf Suresi 30. Ayette: “O gün cehenneme: “Doldun mu?” deriz, o: “Daha var mı?” der.” daha açıklayıcı olacaktır. Burada ehli sünnet alimler, cennete ve cehenneme “kalıcı” ehlinin yerleşmesinden sonra bu sorunun sorulacağı konusunda ittifak ederler. “Yeni mahluklar yaratır..” hadisi ise Sahih’de geçer. Özetle yüce Mevla’nın (CC) “Cenneti doldurmak için yeni mahlukların yaratılacağı ancak elbette Cehennem için böyle bir yaratılmanın söz konusu olmadığı…” konusunda ittifak edilir.

kıyamet, kıyamet nedir

Bu arada şu gerçeği atlamamak gerekir. Dünyamızda (Arz) akıl ve şuur sahibi yani canlı ve ruha sahip varlıklar olduğu gibi, diğer gezegen ve yıldızlarda, gök cisimlerinde oraların hayat şartlarına göre, oranın altyapısına ve konumuna göre melekler ve ruhani varlıklar; Şeriatın lisanında onlara “melaike ve ruhaniyat” denir – bulunabilir. Şüphesiz en doğru yüce Mevla (CC) – Rabbül Alemin → (Alemlerin Rabbi) ← bilir.