Kuduz Hastalığı ve Korkunç Gerçekler

Kuduz, uzay çağında olduğumuz şu günlerde dahi ölümlere sebep olmaktadır. Hayvanlarının salyasında bulunan öldürücü kuduz mikrobu genellikle ısırma suretiyle bulaşır. Şimdiye kadar belirtiler görüldükten sonra kurtulan sadece altı vaka kayda geçmiştir. Bilincini kaybederek komada kalan bu hasta, kurtulmasına rağmen yürüme ve konuşma gibi temel faaliyetleri bile yeniden öğrenmek zorunda kalmıştır. Kişiyi delirterek öldüren Kuduz hastalığında kayıplar özellikle solunum felci ile gerçekleşir. Böceklerde veya kuşlarda kuduz virüsüne rastlanmaz.

Küçük kemirgenler, fareler, rakunlar, ayılar, gelincikler, dağ sıçanları, kediler, geyikler, köpekler, çakallar, kurtlar, büyük baş hayvanlar, kokarcalar, tilkiler, maymunlar ve özellikle yarasalarda bu hastalığa rastlanır. Şüpheli bir hayvanın açık yaralarınıza tükürükleri bulaştığında ya da ısırıldığında, söz konusu bölgeleri hızla sabunlu suyla uzun süre ve ovuşturarak yıkamanız ve acilen hastaneye gitmeniz tavsiye edilir. Doğadaki yarasaların büyük bir bölümünün kuduz olduğu kabul edilir.

Kuduz, aşısını bulup tatbik eden kişi Pasteur’dür. 1882 senesinde ise mikroskopla dahi görülemeyen kuduz virüsünü tespit etti. Devamında kuduz virüsü verilen tavşanın omuriliğinin kurutulmasından elde edilen etken maddeyi, kuduz aşısı olarak kullandı. Hekimlerin önerdiği bulaşma sonrası aşılama şemasına göre aşı 0., 3., 7., 14., ve 28. günlerde 5 doz olacak şekilde hastalara uygulanmaktadır. Kuduz aşısı ile 14 gün içinde tedavi ve önlem mümkündür. Dünya’da 90’larda her sene  – bir stadyum dolusun insan – 54.000 kişi hayatını kaybederken son 10 yılda bu sayı 26.000’lere düşmüştür.

Kuduz Hastalığı Tedavisi

 1. Hastalığın 3. gününde karakteristik bir nefessizlik aşırı uyarılmışlık dikkat çeker.
 2. Kuduzun en bilinen klinik semptomu yutkunma güçlüğüdür. Sıvı boğazla temas ettiği anda şiddetle çıkarılır.
 3. Aynı zamanda acı dolu spazmatik kas kasılmaları görülür. Buna su korkusu (hidrofobi) adı verilir.
 4. Solumaya yarayan yardımcı kaslar da yutkunma çabasından etkilenmektedir.
 5. Bu nedenle hasta boğulur ve nefes almaya çalışır.
 6. Yutkunmadan kaçınmak için ağızda biriken tükürüğü bir kaba boşaltır.
 7. 5. güne gelindiğinde aşırı tükürük üretimi görülür. Neredeyse durmaksızın üretilir. Aşırı terleme görülür.
 8. Göz bebekleri irileşir. Aşırı kasılmalara engel olmak için hastanın elleri ve ayakları bağlanır.
 9. Aşırı miktarda hezeyanlar ve delirme hali görülür.
 10. Eğer ki kuduzun akut heyecan evresi boyunca hayatta kalınırsa felç başlar.
 11. Buna apati (duyumsamazlık), stupor (baygınlık) eşlik eder. Hasta giderek sessizleşir. Komaya girer.
 12. Bu durum kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanır.
 13. Evcil ve uysal hayvanların kudurduğunda sesizce bir köşede öldüğü görülür.
 14. Şimdilerde sadece kırsal kesimlerde ve insanla teması olmayan belirli hayvanlarda görülür.
 15. 1910’larda Osmanlı, bu hastalığı engellemek için binlerce köpeği Hayırsızada’ya gönderir.
 16. 1980’den beri Türkiye’de bu hastalıktan 34 ölüm görüldüğü belirtilse de sayı çok daha fazladır.
 17. Kuduzun İngilizcesi “rabies”, Latince “delilik”, kuduz insan ve hayvanlara denilen “rabid”de “deli” demektir.

Kuduz Hastalığı Hakkında Bilgiler:

Kuduz hastalığının kuluçka süresi sekiz günden iki yıla kadar değişkenlik gösterebilir. Ortalama kırk gündür. Bu esnada kuduz aşısı veya anti serum tatbik edilirse belirti görülmeden hastalık engellenebilir. Kuduz aşısının amacı vücutta hızlıca antikor oluşturup virüsün nötralize edilmesidir. Belirtiler çıktıktan sonra aşıdan fayda beklenemez. Ölüm kesin gibidir. Epilepsi, ağız içi yaraları ve birçok farklı sağlık sorununun kuduza çok benzer görüntüler oluşturabileceği de unutulmamalıdır.

Bu hastalık 3 temel formda ilerleyebilir. Karakterize kuduz seyri; su korkusu ve aerofobinin oluştuğu spazmlarla izlenir. Demans formda uç noktada aşırı uyarılma veya adeta delirme hali görülür. Paralitik form’da kısmi felçler izlenir. Kuduz hastalığı bir kez oluştuktan sonra ölüm kaçınılmazdır. Burada mühim olan hastalığa yakalanmadan koruyucu antikor düzeyini vücutta oluşturmaktır.

İstanbul’da kuduz aşısı yapılan yerler şunlardır.

Hastada klinik bulgu yakalanması halinde, hikayesinde şüpheli bir hayvan ısırığının bulunması teşhiste etkendir. Burada en önemli nokta hastalarda bulgu görülmeden risk altında olup olmadığının tespitidir. Zira klinik bulguları takiben başlanan tedavinin başarılı olma ihtimali çok azdır. Hatta bu aşamada tedaviye bile gerek yok denilir. İnsana sebepsiz saldıran hayvanlar mümkünse yakalanmalıdır. Kaçan hayvanlar kuduz kabul edilir ve tedaviyi gerektirir. Hayvanlarda huy değişiklikleri, ilgisizlik, gürültüden ve ışıktan korkma, kanlı ishal, sinir felçleri sonucu salya ve kısık sesli havlama görülür.