Medyum Kimdir? | Korkunç Hikayeler Burada

Medyum denilen kişi – kadın ya da erkek ya da bir başka şey, ruhlar dünyası ile iletişim kurabildiğini ve ölülerle iletişim sağlayabildiğini savunan kişidir. Dilimize Fransızcadan gelen bu kelimenin temeli Latince kökenli “medium” (ortadaki) sözcüğüne dayanır.

Spiritüalizm ile alakalı sözlüklerde, “bu dünyadaki bedenini terk eden ruhlarla iletişim sağlayarak aldıkları etkileri bazı tezahürler halinde dünyamıza getiren, psişik – hissi açıdan hassas kişilere (zihinsel medyumlar) yahut hiç bir ruhsal irtibat sağlanmaksızın paranormal hareketler ortaya koyabilen kimi önemli  yetenekleri olan kişilere (fiziksel medyumlar) verilen ad” olarak tanımlanır. Bu ifadede de görebileceğimiz gibi medyum denen kişinin paranormal bir fenomen ortaya çıkarmasında medyumun ruhundan başka bir ruhun var olması da illaki gerekli değildir. Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun söz konusu olmadığı durumların da olduğuna inanılır.

Spiritüalist çevrere göre, bu tip bir medyumluk kabiliyetini edinmek bir meziyet veya hüner değildir ve spiritüalist etik kavramlara göre, kişiler bu tip bir yeteneği asla ama asla yanlış yollarda veya çıkar için  kullanmamalıdır.

Medyum

Yine neo-spiritüalist kaynaklarda medyumluk, psişik duyarlılığa sahip olmaktan oluşmamakta; medyum denen kişi, medyumluk hakkında fazlasıyla, görgü, bilgi ve deneyim edinmesinin yanında, bu işin gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince kavrayan ve tatbik eden kimseye denir. Bununla birlikte, medyumun gereken özelliklere sahip olması da her zaman yeterli değildir; o niteliklere medyumu transa sokan ve yönlendiren moderatörün de sahip olması şarttır.

Medyumluk denen bu olay; medyumda dünyevi kavrayış ve iradenin izlenip izlenmemesi açısından şu üç grupta ele alınarak incelenir:

  1. Medyum düzenlediği işleyişi kavradığı gibi, yaşananların kendi iradesi ile oluştuğunu bilir. Sezgisel (entüvitif) denen medyumluk türü bu gruba dahildir.
  2. Medyum, idraksiz gibi ve şahsi iradesiyle hareket etmiyor gibi algılananır. Mekanik medyumluk bu gruba dahildir.
  3. Medyumun hareketleri hakkında tasarrufu bulunmasına rağmen iradesine rastlanmaz. Otomatik medyumluk denen tür de bu gruba dahildir.

Medyum denen kişiler; sıklıkla modern falcılar olmakla, cinci-büyücülük yapmakla eleştirilirler. Ruhçu kaynaklara göre, medyumluk gelecek hakkında bilgi edinmek olarak ele alınamaz; aksine, bu gibi meraklı soruların sorulduğu ruhsal irtibat seansları genellikle beraberinde obsesyon tehlikesini beraberinde getirdiğinden, ruhçular düzenledikleri seanslarda bu tip sorulardan uzak durulması gerekliliğinin farkındadırlar. 

Ruhçular (medyum), maddi çıkar elde etmek, eğlenmek, vakit öldürmek, gelecekten bilgi sağlamak amacıyla basit soruların sorulduğu ve obsesyonla sonuçlanan bu gibi ruhsal irtibatlara “abes irtibat” adını verirler.