Medyumluk ve Türkiye’nin Ünlü Medyumları

Latince’deki kökleriyle paylaşmak anlamına gelen “mediare” fiilinden türetilen medyumluk, hem dünyasal hem de ruhsal bir hayatın içindedir. Bu gizemli kimseler gizemli varlık ve yaratılışlardan gelen etkileri veya tesirleri çoğumuza göre daha fazla hissetmektedir.

Medyumlar gözle görünme varlıklardan (İslami eserlere ve kaynaklara göre cinlerden) aldığı bu tip titreşimleri ve tesirleri, fiziksel ve zihinsel yollarla ispat yoluna gidebilirler.

Misal, zihinsel olarak medyum, kendisinin olmayan söz ve düşünceler, eserler yahut bilgileri biza anlatabilirken, maddi anlamda eşyaların hareket ettirilmesi, yahut bir anda havalanma gibi seanslar düzenleyebilir.

Medyumluk nedir?

Ünlü medyumlar genellikle bilimsel incelemelere izin vermez. Medyum olduğu düşünülen Mathew Manning üzerinde yürütülen çalışmalarda, trans halindeyken Manning’e bir EEG aleti bağlanmış ve beyin dalgaları incelenmiştir. Bu kayıtlara göre Manning o esnada derin uykudaydı. Çünkü EEG kayıtlarında teta dalgaları görülmekteydi.

Medyumların meşhur ruh (cin) çağırma celselerindeki lider konumundan, istediği an söz konusu cinle ilişkiye giren ve mesajları rahatça aktarabilen usta medyum konumuna geçebilmesi için, uzunca bir süre eğitim dönemine ihtiyaç duyulur. Zira görünmez varlıklarla ilişki kurabilmek ve bu münasebeti tamamen onun kontrolü altına geçmeden kontrollü bir halde idare edebilmek kolay bir iş olmayıp, ayrıca güçlü bir irade ve fiziksel kuvvet ister.

Parapsikolog medyumlar, şimdilerde ruhlardan esasen cinlerden geldiğini savundukları bazı verileri ve mesajları nakletmektedirler. Bu tip mesajları ve bilgileri içeren eserleri parapsikolog cemiyetlerinde bolca incelemek mümkün. Hususlar umumiyetle barış ve dostlukla alakalı önerilerdir. Hatta bazı eserler işi daha da ileri taşıyıp neredeyse yeni bir din ispatı yoluna gider. Olayın inceliklerini bilmeyenler için bu bilgilere itibar etmek dinimiz İslamın inancına ters düşeceğinden çok tehlikelidir.

Yine şimdilerde devam eden medyumluğun bir alt tipi de falcılıktır. Kaybolan bir nesnenin tespiti yahut merak edilen gelecekle (!) alakalı hususların sorulması için başvurulan falcı medyumlar, öncelikle gelenleri ikna edebilmek için kendisine hiç danışılmadan kendisi ve yakınları ile alakalı bilgiler paylaşıp, devamında da ilgili tahminlerini, sanki kesin öyle olacakmış şeklinde söyler veya kaybolan eşyanın yerini gelenlere bildirir.

Halbuki bu bilgileri onlara tamamen cinler nakletmektedir. Dolayısıyla özellikle kaybolan eşyalar hususunda, eğer cin doğruyu naklediyorsa bulabilmek olasıdır. Lakin cinlerin çok yalancı varlıklar olduğunu da gözardı etmemek gerekir ki bunu bir çok yazımızda dile getirmekteyiz. Bunun yanında gelecekle alakalı sözler tamamen afaki şeylerdir. Rahatlıkla görülebileceği gibi bu tip medyumların gösterilerinde izah edilemez bir olağanüstülük pek görülmez.

16. yüzyılda sonlarında Dr. John Dee, 19. yüzyıl ortalarında Fox kızkardeşler, Eusapia Palladino, Daniel Douglas Home ve Doris Stokes kayıtlara ve popüler kültüre geçmiş ünlü medyumlardır.

Bu yazımda; dünyaca ünlü medyumlar, para almayan medyumlar, medyum, türkiye’deki en ünlü medyumlar, ünlü medyumlar ve ünlü hocaların isimleri arama sonuçları konusunda sizlere yardımcı olacak bilgiler paylaştım. Umarım beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsınız.