Melhame-i Kübra Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler

Melhame-i Kübra, kelime manası olarak çok büyük ve yıkıcı bir savaş özetle “Kıyamet Savaşı” anlamına gelmektedir ve hadislerle sabittir. Hadis kaynaklarında geçen özellikleri dikkate alındığında bu hadisenin ülkemiz gerçekleşeceği anlaşılabilir. Bazı hadislerin izahına göre dünyanın sonu gelmeden evvel Ortadoğu’da içinde bütün din mensuplarının olacağı büyük bir savaş yaşanacaktır. Bu savaşta beklenen davetçi Hz. Mehdi de bulunacağı ve İslam karşıtlarının büyük bozgunlar yaşayacağına inanılır. Bu savaş belki üçüncü dünya, belki de dördüncü dünya savaşı olabilir. Ne zaman çıkacağını, uygun zamanını da elbette Allah (CC) bilir.

Filistin ve İsrail arasında neredeyse yarım asırdır süren çatışmalar, İran-Irak savaşı ve hemen arkasından yaşanan Irak’ın Kuveyt’i işgali, Irak’ın “Arap Baharı” etiketiyle ABD tarafından işgali ve bilmeyen iç savaşlar, hemen sınırlarımızda halen süren ve sonu kestirilemeyen Suriye iç savaşı, Cezair ve Libya’daki infialler akıllara Peygamber efendimizin “Melhame-i Kübra” hadislerini akla getiriyor. Hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla alametlerden biri yaşandığında, diğerleri peşi sıra ve yakın zaman içinde gerçekleşecektir.

Ebû Hureyre (RA) rivayetle Hz. Peygamber (asm) tüm Müslümanlara şöyle buyurdu: “Melâhim (şiddetli savaşlar) vukua geldiği zaman Allah (cc) mevâlîden (Arap olmayan Müslümanlardan) öyle bir ordu gönderecek ki, atların cinsi yönünden Arapların en kıymetlisi ve silâh yönünden onların en iyisi olup, Allah İslâm dinini onlarla teyit edecek yani kuvvetlendirecektir.”

İbranicede “har-megido” Megido Dağı olarak geçer. Burası, Yahudi ve Evanjelistlerin kıyamet savaşının (Büyük Kıyım) Armagedon’un kopacağına inandığı yerdir. Akdeniz’den 15 mil içeride ve Tel Aviv’den 55 mil kuzeydedir. Efendimiz Hz. Peygamber (s.a.v.) dünyanın son savaşı olacak Melheme-i Kübra “Büyük kapışma”yı tarif ederken Şam bölgesine dikkat çeker. “Şam’a bakın” buyurur. Harbin ahir zamanda olacak savaş olması muhtemeldir.

Trump gibi Evangelistler ve fanatik Yahudiler Siyonist şeriata göre Armagedon’un yani son büyük Dünya savaşının zamanının geldiğine bu arada da bilmem kaç milyon tanesinin Tanrı tarafından bir anda göğe yükseltileceğine ardından da dünya devleti Davut Krallığı kurulacağına inanmaktadırlar. Evanjelik inançlara göre Armagedon’un başlangıcının ilk adımı, büyük bir ‘Müslüman-Yahudi Savaşı’dır.

Diğer bir rivayette; Amik ovasına, Şam’a ve Kudüs’e vurgu yapılır ve bu üç merkezin çatışma alanı olacağı anlatır.

Kıyamet alametleri bahsinde izah etmeye çalıştığımız Deccal fitnesinin çıkışı ve Hz. İsa’nın (AS) ikinci defa yeryüzüne inişinden evvel Mehdi’nin çıkışı olacaktır. Bu çıkışın hemen öncesinde bahsettiğimiz kanlı savaş yaşanacaktır. Bu savaşın yapılacağı alan atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği haber verilen Amik Ovası’dır. Burada 80 tümen İslam kuvveti ile 80 tümen kafir ordusunun yani neredeyse bir milyonluk iki ordunun savaşacağı inanılmaktadır. İslam ordunun kumandanlığını Hz. Mehdi yapacak ancak kendisinden az kişi haberdar olacak; herkesçe bilinmeyecektir. Amik Ovası Torosların eteklerinde yani Türkiye’de yer almaktadır.