Mesih Kimdir? | İslam’daki Hz. İsa Gerçeği

Deccalin fitnesini önlemek için ahir zamanda – kıyametten önce gelecek Mesih Hz. İsa (AS), hastalara el sürüp, onları Allah’ın izniyle sağlıklarına kavuşturduğu için bu lakabı almıştır. (İbn Abbas – bk. el-Kurtubî, IV/89) İkinci kez yeryüzüne geleceğine dair ilk işareti Al-i İmran Suresi’nin 55. ayetinde karşımıza çıkar; “Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim.” 

Rivayetlere göre Hz. İsa, ahir zamanda müceddit olarak tekrar aramıza gelecek ve ümmet-i Muhammed’den olacaktır. Mesih Hz. İsa (AS)’nın gelişi konusunda belirtilen hadisler tevatür (kuvvetli haber) derecesindedir.

hazreti isa kimdir

Allah, peygamberi İsa’yı Yahudilerin şerrinden korumuş ve ölümüne mani olmuştur. Katına almıştır. Oluş şekli ve zamanı üzerine değişik açıklamalar ve anlayışlar mevcuttur. Çoğunluğun inancına göre Allah onu, kudretiyle manevi semalardaki hususi mevkine kaldırmıştır, kıyametten önce tekrar dünyaya gönderecektir, o zaman bütün ehl-i kitap onun peygamber olduğuna inanacak, batıl inanışlardan kurtulacaklardır. İsa dünyada kaldığı müddetçe Kur’an ile hükmedecek, haç ve domuz ile ilgili uygulamalara son verecektir. Bir başka anlayışa göre Allah onu Yahudilerden korumuş, eceli gelince vefat ettirmiş ve ruhunu semadaki yerine kaldırmıştır.

Kıldığı namazlarda Hz. Mehdî’ye uyması şeklindeki bütün bu rivayetler, Mesih Hz. İsa’nın (AS) İslam dinine tabi olacağını bizlere göstermektedir. Yani Hz. İsa yeni bir dinle aramıza gelmeyecektir. Yeryüzünde kırk yıl adaletli bir idareci olarak kalan Hz. İsa (AS) döneminde kılıçlar kınına girecek, silah kullanmaya gerek kalmayacaktır, kılıçları tırpan olarak kullanacaktır. Gelişi kıyametin on büyük alametinden biri olarak kabul edilir. Döneminde insanların imanları öylesine kuvvetlenecek ki, tek bir secdeyi dünya ve içindeki her şeyden daha üstün tutacaklar.

Mescid-i Nebevi’de Hz Muhammed’in (SAV) ayak ucunda Mesih Hz İsa için ayrılmış bir yer var. Dinimize göre Mehdi zamanında Hz İsa (AS) gökten indikten sonra bir müddet bu dünyada yaşayacağına sonra normal bir insan gibi vefat edeceğine inanılır. Vefatı sonrası Mescid-i Nebevi’deki yerine gömülecektir.