Midye Hakkında Detaylı Bilgiler

Midye, Yassısolungaçlılar sınıfının Midyegiller familyasına giren bir yumuşakça türüdür.

Kuzey yarımkürenin kuzeyinde, Akdeniz’den Kuzey Carolina, Kaliforniya ve Japonya’ya kadar geniş bir alanda yayılmışlardır. İki kapaklı bu yumuşakçalarda oval kapakların her ikisi de aynı büyüklük ve biçimde olup sivri uçta yumru gibi bir kabarıklık mevcuttur. Kapakları, bir ön ve bir arka yaklaştırıcı kas vasıtasıyla çaprazlamasına ve çok sıkı bir şekilde birbirlerine bağlanmışlardır.

Genellikle dişlerine rastlanmaz. Renkleri koyu mor, kara mavi ya da kahverengi olarak değişir. Kabukların iç yüzü sedef kaplıdır ve çoğunlukla midyenin içinde küçük mavi inci tanelerine rastlanır. Midyenin boyu genellikle 5 cm’dir, ama 23 cm uzunluğunda midyelere de rastlanır. Midye toplu biçimde yerleşik bir yaşam sürer. Midye, ayak tarafından örülen kalın liflerle (byssus) kendisini kayaya tutun durur. Bu konum her zaman sürekli olmaz; eğer midye yerini beğenmezse bu lifleri koparıp başka bir kayaya geçebilir. Protein bakımından zengin olduğu için tüketilebilir. Midye dünyanın en değerli besin kaynaklarından biri olarak bilinir. Her metrekareden elde edilen protein açısından midye tarlaları büyükbaş hayvanla beslenen meraları geride bırakır.

Midye Hakkında Özet Bilgi

Yumuşakçaların yassı solungaçlılar takımına giren midyeler denizlerde dikkatimizi çekmiştir; rıhtım direkleri, kayalar ve benzer yerlere yapışık yaşayan deniz hayvanıdır. Midye, dış yüzeyi mavimtırak, iç kısmı ise sedef parlaklığında, yumurta biçimine sahip, şişkince iki kabuk arasında muhafaza edilir. Kısa sürelerde üreyip üst üste yığılırlar; böylece, genişçe alanlara yayılabilirler. Gemilerin diplerinde biriken midyeler kazınarak mutlaka temizlenmelidir.

Midye Adet Olur mu?

Değişik mevsim zamanlarında kabuklarının is kısmı ve rengi değişikliğe uğrar. Zaman zaman saydam, bazen pembe, kahverengi, yahut turuncu renkte olabilir. Üreme dönemleri mevcut olduğundan, dişileri pembe-turuncu, erkekleri beyaz üreme hücrelerini suya bıraktıklarında, bunu görenler midyenin adet olduğu fikrine kapılmış olabilirler. Şehir efsanesi haline gelen bir kamp ateşi hikayesine dönüşmüştür. Oysa senede iki kez baharda meydana gelir bu durum. Midyenin döllenme mevsimlerindeki et verimi zayıftır. Zira midye enerjisini döllenme hücresi üretmek ve devamında ikinci döllenmeye hazırlanmaya harcar. Bu zamanlarda, midyelerin etleri normal zamanlardan çok daha düşüktür.

Midye

Midye Sağlıklı mıdır? Midye Ne Yer?

Denizin çöpçüleri ve artıkçılarından biridir midye. Denizin pis kısımlarında, özellikle lağımlık alanlarla denizin birleştiği yerlerde artar. Midyeler, bulabildikleri pislik ve artıkları du ile filtreleyip, temizleyerek, bu pislikleri, kabuğundaki sedefi ile inciye dönüştürebilir ve bu pislikler üzerinden beslenerek büyür. Özetle midye ne kadar etliyse o kadar pis bölgede kalmış demektir. İslam dinine göre midye yemek, Maliki mezhebini esas alırsak helal, Hanefi mezhebine göre ise haramdır. Daha sonra gelenler alimler, Hanefi mezhebine göre “mekruh” olarak kabul etmişlerdir. Bunun manası “hoş görülmeyen, tam haram denmese de harama yakın” anlamlarına gelir.

Midye Zehirlenmesi

Yine de yiyeceksek midyenin lağım bırakılan alanlardan; demir, bakır bulunan bölgelerden çamurlu yerlerden alınmamış olması hususuna dikkat edilmelidir. Bu gibi yerlerden toplanan midyeler yendiği takdirde bizi zehirlenebilir. Midye zehirlenmesi durumunda rahatsızlanan kişilere önce kusturucu terkipler vermeli, sonra vakit kaybetmeden bir hekime başvurulmalı ve zamanında tedbir alınmalıdır. Dünya üzerinde son derece sevilen midye için özellikle, kuzey Fransa’da halk denizin bir kısmını ve kıyıları çevirir, kireçli kazıklar dikerek midye tarlaları meydana getirirler. 

Midye Hakkında Detaylı Bilgiler başlıklı bu yazımızda sizlere; midye canlı, midye nedir, midye içinde ne var, midye zararları, midye dolma, midye canlısı, midye tava ve midyenin içindekiler arama sonuçları ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık, umarım beğendiniz.