Midye ve Kalamar Yemek ve İslam’daki Hükümleri

Midye yemek Hanefi mezhebine göre caiz görülmemiştir. Zorunlu bir hal yoksa yememek daha iyi karşılanır. Burada şu hususun da altını çizmek gerekir; “Mezhepleri ihtiyaç dahilinde taklit etmek doğru bir davranış değildir.” Denizlerde yaşayan hayvanların hangilerinin yenmesinin helal ve hangilerinin haram olduğu konusunda ise mezhepler arasında farklı görüşler mevcuttur. Midye, istiridye gibi deniz hayvanları Şâfiî, Mâlikî ve Hanbeli mezheplerine göre yenebilirken, Hanefî mezhebine göre yenilmemesi daha uygun olacaktır.

Hanefî mezhebinin haram kategorisinde gruplandırmasının sebebi, bu çeşit hayvanların gerek görünüş ve şekil, gerek yenen kısımları itibariyle hoş olmayışı, çirkin ve pis sayılmasıdır.

Yüce Allah (CC) denizlerin belirli bir kısmını haramlaştırmadan ve diğer başka hayvanlar gibi boğazlanma şartını koşmadan, tüm deniz hayvanlarının helal olduğunu bizlere bildirmekte, mümin kullarına kolaylığı ve genişliği sağlamaktadır. Hatta olabildiğince hayvanlara eziyetten kaçınılması şartıyla, onları yakalamak için bizlere aletleri kullanabilme müsaadesi de vermektedir.

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebindeki İslam âlimlerine göre, suyun içinden başka bir yerde yaşayamayan deniz hayvanların hepsi, nerede olurlarsa olsunlar, ister balık, isterse başka cins ve şekilde bulunsun, helaldir ve yenebilir. Yine bu mezheplere göre, bu hayvanların isimlerinin farklı oluşu, ölü yahut diri oluşları; yakalayanların Müslüman ya da gayri Müslim olması hükümleri değiştirmez.

Mâlikî mezhebi alimleri hiçbir deniz hayvanını istisna görmezken, Hanbelî mezhebi uleması yılan balığını pis saydığı için; Şâfiî de kurbağa, yengeç ve timsah gibi hem denizde, hem de karada yaşayabilen amfibi hayvanların etinin tüketilmesini haram kategorisinde sınıflandırmaktadır. Yine Hanefî mezhebi, balık şeklinde olmayan deniz canlılarını tüketmeyi haram sayar. Buna göre, daima suda yaşayan ve barınan hayvanlardan her çeşit balık tüketilebilir. Kalkan, sazan, yunus, yılan balığı bu gruptadır.

Hanefi mezhebine göre diğer su hayvanları caiz değildir. Midye, istiridye, ıstakoz ve yengeç gibi hayvanların yenilmesi helal olarak kabul edilmemekte, haram sayılmaktadır.

Midye ve Kalamar Yemek ve İslam’daki Hükümleri başlıklı bu yazımızda sizlerle; midye yemek haram mı helal mi diyanet, midye haram mı mustafa karataş, midye haram mı fetva meclisi, kuranda midye yemek haram mı, midye haram mı nihat hatipoğlu, midye adet görür mü, midye haram mı hanefi ve kokoreç haram mı arama sonuçları hakkında bilgiler paylaştık.