Mısır Piramitleri ve En Gizli Sırları Burada!

Mısır Piramitleri, Mısır’da bulunan eski piramit şekillerdeki yapılara verilen isimdir. 100’den fazla piramit bu bölgede bulunur. Buradaki piramitlerin çoğu Eski Krallık olarak adlandırılan dönemden Orta Krallık zamanında kadar firavun mezarı olarak inşa edilmiştir. Günümüzde bilinen en eski piramit yapı 3.Hanedan dönemine rastlayan Basamaklı Piramit’tir.

Bu devasa piramit yapı ve etrafındaki bloklar; zamanın mimarı İmhotep tarafından tasarlanmış. Ayrıca bu tarihi yapılar; dünyanın en eski, “şekilli taşlar” kullanılarak inşa edilmiş yapısıdır.Yapımda görev alan işçiler piramitlerin gizli sırlarını bildikleri için yapım sonrasında öldürülmüşlerdir. Bilinen en çok piramit Gize şehrinde bulunmuştur. Gize Piramitlerinin en büyüğü olan Keops (145,75 metre), şu zamana kadar zarar almadan ayakta kalabilen, Dünya’nın Yedi Harikasından biri olarak adlandırılır. Keops piramidi 45 asırlık hayatta kalma sürecinde üst noktasından 10 metre kadar aşınmıştır.

Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? sorusu; yıllardır tarihçi ve bilim adamlarının cevap aradığı gizemlerden biri… Hatta piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiğine inanlar bile mevcut. Bu tezin savunulmasındaki en büyük etken yukarıda da belirttiğimiz Keops piramidinin her biri 2,5 ton ağırlığında toplamda 2.300.000 kireç taşı kullanılarak oluşturulmuş olmasından ileri geliyor. 20 yılda 150 m yüksekliğe bu taşların “normal insanların” gücüyle yapılamayacağı savunuluyor. Toplamda 5.5 milyon ton ağırlığa sahip Keops iddia edildiğine göre uzaylıların yardımıyla bir araya getirilmiş. Her 2.5 dakikada bir taşın yerleştirilmiş olması gerekir ki bu sürede mısır piramitleri tamamlanabilsin.

Mısır Piramitleri

51° 51’ 14” eğim açısında bir araya getirilen bu taşlarda hassasiyetin binde bir oranında bile şaşması durumunda piramit en tepede düzgün birleşemezdi. Sanırız bu matematik bilgileri hakkında biraz da olsa bilgi verebilir.

Günümüzde yapılan araştırmalara göre; şimdilerde piramit yapmak istesek, eski usul ipli kazıklı inşaat sistemlerini bir yana bırakalım – günümüzün modern yapı teknolojileri ile vinç-dozer-helikopter yardımı dahil her şartta 2-3 bin insan gücü gerekecek ve 5-6 milyar dolar da para! Günümüz mühendisleri, bu şartlar sağlansa dahi sürenin 5-6 yıldan aşağı olmayacağını söylüyor. Dünyanın en büyük barajlarından biri sayılan Hoover esas alınarak bu verilere ulaşılmış. Yapı oluşurken 100’e yakın işçinin de öldüğünü belirtelim. Yüksek matematik bilgisi ile sanırız mısır piramitleri açıklanabilir.

Piramit, firavun mumyası ve seçilen değerli hazineleri saklamak amacıyla yapılmış olsa da şimdiye kadar yapılan kazılarda herhangi bir mumya ya da hazine gün ışığına çıkarılamadı! Bilinen ve inşa edilen piramid Sakkara’da olup yapımı M.Ö 2620 yılında tamamlanmıştır. İlk örnekleri ya tamamlanamamış ya da yıkılmış. M.Ö 2570’de yapımına başlanan Meidum piramidi sekizinci basamak yapılmak istenirken yıkılır. Bu yıkımlardan dersler çıkaran dönemin insanları tabanı mümkün olduğu kadar geniş tutarak eşkenar bir geometri kullanmanın gerekli olduğunu keşfederler.

İşçilerin statülerini gösteren hiyeroglif yazılar ve 90’lar ortaya çıkarılan mezarlar; girişte belirttiğimiz “uzaylılar yaptı, işçiler öldürüldü” teorisini biraz çürütse de tarafsızlık adına belirtmek zorundayız.. Bu alanda seçkin ve normal işçilerin mezarları farklı olduğu ortaya çıkarılır. Aşağı yukarı 200.000 işçinin çalıştığı bir alanda omurgalar da incelenmiş elbet! Omurgaya binen devasa ağırlıklar alandaki taş taşıma işleminin güçlüğünü vurgulamaktaydı. Bu çaptaki büyük emeklerle ortaya konan piramitlerin inşası için sayıları yüz binleri bulan işçiler yakın şehirlerde yaşamaktaydı. Yine yapılan detaylı alan kazılarında; evler, fırınlar, çömlekler gibi birçok eser keşfedilirken hiyerogliflerde ekmeklerin nasıl yapıldığı ve nasıl içecek hazırlandığı gibi detaylar resmedilmiş, dönemin şehir yaşamı hakkında fikir edinmek de mümkün olmuştur.

Mısır Piramit

Milyonlarca kireçtaşı 300 metre uzaktaki bir taş ocağından alınarak Gize piramitlerinde kullanılır. Kazılarda bu alandaki büyük taşların kesimi için gereken oluklu platformlar bulunmuş, etrafı incelenmeye devam edilmiş ve dev bir taş ocağının enkazı meydana çıkartılmıştır. Mısır piramitleri meydana getirilirken kullanılan büyük taş rampalar kil ve kireç taşı tozunun terkibinden oluşan bir çamurla sıvanmıştı. Bu gizli yöntem aşırı mukavemetli ve sert bir yapı hazırlarken, ufak bir keski darbesiyle de kolayca koparak kopabilmekteydi. Taş ocağı meydana çıkarıldığında içi bu rampanın enkazları ile doluydu.

1954 yılında ise tarihe geçecek bir buluş gerçekleştirildi. Keops piramidinin güney ucunda bulunan bir kubbe detaylıca incelendiğinde burada bir geminin yatmakta olduğu anlaşıldı. Mısır Firavunu Keops’un gizemli gemisi tüm parçaları 13 yılda dikkatlice birleştirilerek yılda 300.000 kişinin ziyaret ettiği müzede sergilenmeye başlandı. Tarihi değerini kaybetmemesi ve zarar görmemesi için benzer gemiler bulundukları odalardan çıkarılmadı. Dönemin gelişmiş mumyalama tekniği sayesinde binlerce yıl sonra bile firavunların mezarları – yüzleri tanınabilir – şeklini korumakta! Mumyalama işleminin nasıl yapıldığı bu duvarlara çizilen hiyerogliflerde görülebilir.

Sadece karın üzerinden, bir elin sığabileceği kadar açılan ufak kesiden tüm iç organların çıkarıldığı ve alanın seçilmiş özel baharatlar ve yağlarla sıvanarak doldurulduğu ortaya konmuş. Ölüm sonrası tekrar dirileceğini düşünen dönemin zenginleri tüm parasını mumyalama için saklıyordu. Çünkü dirildikten sonra gayet tabi bir bedene de ihtiyaçları olacaktı. Kişi ne kadar zenginse öldükten sonra o kadar iyi korunacak denebilir bir bakıma. Yoksullar ise toplu mezarlara gömülürdü.

Sayıları milyonları aşan büyük büyük taşlar nasıl olur da 140 metreyi aşan yüksekliklere kaldırılabilir? Bunun için taş bloklardan yapılma dev rampalar oluşturulur. Bu rampalar piramitin yakınına inşa edilmiş olan taş ocaklarından başlayarak piramite kadar ulaşan; düzenli ve kesintisiz olarak taşınma sağlayan bir yapıda inşa edilir. Aksi takdirde planlanan süre içerisinde işi sonlandırmak mümkün olmazdı.

Söz konusu bu rampa piramit hacminin %65’i meydana getirildikten sonra 43 metre yüksekliğe çıkar ve bu noktadan sonra ne kadar etkili olduğu halen bilim çevrelerince tartışma konusudur. Piramidin tamamını bu rampa ile tamamlamak için 43 metreden 140 metreye ulaşmak gerekeceğinden, bunun için piramidin toplam hacminin iki katı kadar daha taşa gereksinim olacaktı. Bu nedenle bu yükseklikten sonra piramidin inşasına içeriden devam edilmiştir.

Biraz da mısır piramitleri ve gizemlerini inceleyelim:

  • Sürekli bahsettiğimiz Mısır’daki Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölündüğünde tam olarak pi=3,1416 sayısı elde edilir. Yani burada kusursuz bir oran mevcuttur. Piramidinin üçgen dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
  • Keops yüksekliğinin bir milyarla çarpımı, dünya ile güneş arasındaki 149.504.000 km’lik mesafeyi verir. Piramitlerin Ekim ortası ve Mart başlangıcında yere düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir. Keops piramidiyle dünyamızın merkezi arasındaki mesafe ise Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.

Mısır Piramitleri hiç şüphesiz dünyanın en gizemli yapıları.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir