Mitoloji Hakkında Bilinmeyenler

Mitoloji kelimesinin dilimizdeki özet karşılığı, söylen bilim veya söylence bilim olarak ifade edilebilir. Bozkurt, Ay, Yıldız, Ağaç, Ateş, Işık ve Su Türk mitolojisindeki önemli nesnelerdendir. Eski Yunan’da “geçmişte söylenmişlerin tekrar edilmesi” gibi bir mana da içermektedir. Din veya bir halkın inanış biçimlerinde; kahramanlar, tanrılar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı birikimlerin ve bu efsanelerin ortaya çıkışlarını, manalarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflara ayıran çalışmaların bir bütünüdür. Mit sözcük olarak gerçekte doğru olmayan bir hikaye yahut anlatı için tercih edilmektedir ve umumiyetle bir yanlışlık, doğru olmayan unsur vurgusu barındırmaktadır. Eski-çağlarda ve dönemlerde söz konusu bu tanrısal varlıkları, yarı tanrı oluşumları ve kahramanlarının masalsı tarihini inceleyen bilim dalıdır Mitoloji.

Genellikle Mitoloji dediğimizde akıllara sadece klasik Yunan mitolojisi gelir lakin bir çok farklı coğrafyalar mitoloji kaynaklarına sahip olmalarıyla övünürler. Muthos ve Logos kelimelerinden meydana gelen bir kelimedir. Eski Yunanca’da Muthos ağız ile söylenen sözler, Logos ise bilmek, bilim anlamına gelir. Bu sebepten dolayı, ağızdan ağza nakledilen bu hikayeler, ayinler, geleneklerin bilimidir de diyebiliriz. Tanrıların nasıl ortaya çıktığını inceleyen Teogoni, evrenin nasıl oluştuğunu araştıran Kozmogoni, insanın nasıl oluştuğunu derinlemesine inceleyen Antropogoni ve tüm bunların geleceğini inceleyen Eskatoloji olarak dörde ayrılmaktadır. Sadece Yunan tarihine dayandırılsa da; mitoloji, kelime manası itibariyle efsane, halk arasında anlatılan ya da kutsal kitaplarda geçen öyküsel anlatımlar da olarak tanımlanabilir.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir