Muhtemelen İlk Kez Duyacağın 65 Batıl İnanç

İlk insanın var oluşundan günümüze kadar sürüp gelen batıl inançlar; hem dinen hem de tıbben sakıncalıdır ve kesinlikle uzak durulması gereken hurafeler dendir. Sizler için Türk Anadolu kültüründe en çok rastlanan batıl inançları listelemek isteriz:

 • Ziyaret mekanlarındaki ağaçları kesenler, türbeden dışarıya bir şey götüren kişiler çarpılır.
 • Mezarlığı parmağı ile göstermek iyi değildir. Kişilerin parmakları kurur.
 • Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o sene içinde mutlaka ölür.
 • Sürekli ağlayan çocuğun olduğu evde mutlaka bir ölüm meydana yaşanır.

Çıkarıldığında ters dönen ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür. Yatarken çorapları baş kısıma koymak iyi değildir, insan genç yaşta ölür. Ölünün elbiseleri mutlaka ölü yıkayıcılarına verilir ve saklanmaz. Ağaçta cin olduğuna inanıldığından mezarlıklarda kesinlikle ağaç kesilmez.

Batıl İnançlar

 • Gece ölen kişinin karnının üzerine sabaha kadar bıçak konulur. Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
 • Yoğurdun tam tutması ve güzel olması için mezardan toplanan çalı çırpı kaynayan sütün altına atılır.
 • Taziyeye gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.
 • Mezar kazıcısına para verilmezse mevtanın rahatsız olacağına inanılır.
 • Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar. Bir evde baykuş öterse, evden biri ölür ya da bir yıkım olur.
 • İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.
 • Yaylaya çıkışta sığırların ortasından yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.

Önümüze tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür. Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa duyanın başına bir yıkım gelir. Çakal ulumaya başlayınca hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.

Batıl İnançlar

 • Ateşe tükürmek, sövmek, tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.
 • Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner. Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir.
 • Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.
 • Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
 • Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.
 • Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.
 • Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.
 • Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.

Kara ağaçtan düşen yaşamaz ve bu ağaçtan beşik, sandık yapılmaz. Cinli olduğuna inanılan incir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür. Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür. Zina yapılan tarlada bereket olmaz.

Batıl İnançlar

 • Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
 • Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
 • Nar cennet meyvesi olduğundan tanelerini yere dökmek günahtır.
 • Düşürülen diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı yahut gömülmelidir.
 • Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, kısmet kapanır.
 • El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
 • Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.
 • Taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır ve kişinin kabrine konur.

Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir. Hamile kadın aş eridiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir. Akşam soğan yenen yere melekler gelmez. Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur. Gece vakti biber, soğan ve sarımsak evden dışarıya verilmez.

Batıl İnanç

 • Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konarak verilir.
 • Gece ıslık çalmak günahtır. Gece evden eve tuz verilmez. Akşam kapının önü süpürülmez.
 • Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman geleceğine inanılır.
 • Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyenin karısı ölür. Kırıntıları yere atmak bereketi götürür.
 • Gurbete gidenin azığından bir parça ekmek çalınır.
 • Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.
 • Evin temeline kara taş koymak iyi değildir. Kapının önünde oturan kişi ise iftiraya uğrar.
 • Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
 • Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde geçimsizlik olur.
 • Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.
 • Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşuya bir uğursuzluk geleceğine inanılır.

Kapı eşiğinde oturulmaz, insan ya fakir olur ya bekar kalır. Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır. Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur. Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur. Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.

 • İki erkeğin arasından geçen kadının çocuğu olmaz.
 • İki kadının arasından geçen erkeğin sözü geçmez.
 • İki kız arasından geçen genç erkek köse olur. Yarım çay içen kadın dul kalır.
 • Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. O kişi ava gitmekten vazgeçer.
 • Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.

Oğlan çocuğunun ise saçını ilk kez amcası veya dayısı keser. Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar. Koç katımında koçun üzerine kız çocuğu bindirilirse doğacak kuzu dişi, oğlan çocuk bindirilirse erkek olur.