Münker ve Nekir | Kabirdeki Sorgu Melekleri

İslam dini inanç yapısına göre mevtayı kabirde ilk sorgu ve suale çeken ve gerekli olduğu halde onu cezalandıran iki Melek, Münker ve Nekir’dir. Bunların, Münker ve Nekir diye isimlendirilmeleri, her ikisinin de aşinası olmadığımız garip bir sûrette bulunmalarından ileri gelir. Nitekim Arapça’da, bilinmeyen veya tanınmayan bir şeyi bilmediğini ifade etmek için, “nekirtü’ş-şey’e” ifadesi kullanılır. Ehl-i Sünnet’e ve hadislere göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini sorarlar. Mü’min kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez.

Ölü mezara konulduğunda, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. İfade ettiğimiz gibi birine Münker diğerine de Nekir denir. Ölüye: “Bu adam (Rasûlüllah) hakkında ne diyorsun?” diye sorarlar.

O da hayatta iken söylemekte olduğu; “O, Allah’ın kulu ve Resûlüdür. Allah’tan başka Allah olmadığına, Hz. Muhammed (SAS) in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim”sözlerini söyler. Melekler; “Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten” derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira’ kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona “Yat!” denir. “Aileme dönüp onlara haber versem mi?” diye sorar. Onlar da; “Akrabalarından en çok sevdiği kimseden başkası kendisini uyandırmayan, güveğinin uyuması gibi uyu! derler. Böylece, yatlığı yerden, Cenab-ı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur. Ebu Hüreyre’den rivayet edilmiştir.

Sorgu Melekleri

Münker ve Nekir; “Men Rabbuke” derse bunlara Rabbi Allah; “Men Nebiyyuke” diye sorarlarsa Nebii Seyyidi Muhammed; ve “Ma Kitabuke” diye devam ederlerse Kitabi Kuran-ı Kerim diye cevap vermek gerekir.

Eğer kişi münafık ise, “İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum” der. Melekler de, “Böyle söylediğini zaten biliyorduk” derler. Sonra arza: “Onu sıkıştır” denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir.” (Tirmizi, Cenâiz, 70) Peygamber Efendimiz, ölüyü defnettikten sonra; ” Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret dileyiniz, çünkü o, şu anda sorguya çekilmektedir” buyurmuşlardır. Kur’ân-ı Kerîm’de bu iki meleğin adından söz edilmediği gibi kabirde ölünün sorguya çekileceğine dair açık bir ifade de görülmez. Ancak bazı ayetlerin buna işaret ettiği, hatta bazılarının tamamen kabir suali ile ilgili olduğu Ehl-i Sünnet alimlerince kabul edilmiştir.

“Münker ve Nekir | Kabirdeki Sorgu Melekleri” başlıklı bu yazımızda sizlere; münker nekir melekleri ölüm sorgusu, münker nekir soruları, münker nekir kuranda geçiyormu,münker ve nekir nasıl görünür, münker ve nekir ne zaman gelir, münker ve nekir kabirde neler sorar, münker nekir meleklerinin soruları ve münker nekir soruları arapça arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler vermeye gayret ettik umarım beğenirsiniz.

Münker ve Nekir konusundaki kaynaklar hadislere dayanmaktadır.