Ölüler Dünya ile İletişim Kurabilir mi?

Ölüler yani berzah alemindekiler de kendilerine has bir hayatı sürdürür; tatları, sıkıntıları, ferahlık ve sevinçli durumları hisseder. Lakin henüz madde aleminde yaşayanlar, ruhun bedenden sonraki hayatını ve orada kişinin hissettiklerini, karşılaşacağı şeyleri normal duyularıyla hissedip idrak edemez. Bu durumu, ancak ilahi gerçeklere vakıf Peygamberimizden öğreniriz.

Bu Dünya’dan İslam inancıyla göçen mümin ruhların berzah aleminde kendi aralarındaki görüşmeleri Peygamberimizin hadislerinden kavramaktayız. Tüm bunlara ilave olarak; ölen kişilerin hayattakilerden haberler aldığı ve kabirlerinin başına giden kişileri görebildiği hususunda yine rivayetlerde çoktur. Kendileri için yapılan dua ve manevi hediyelerin kimlerden geldiğini bile-bilmekteler. Mümin ruhlar; nimet içinde olduklarından, ruhları serbest oldukları için serbest dolaşabilirler. Lakin kafir kimselerin ruhları ve günahları fazla olan müminlerin ruhları azapla meşguldurlar.

Nisa Suresi: “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve sâlihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar.”

Ölüler Neden Azap Çeker?

Berzahtaki ruhlar iki kısıma ayrılır: Nimet içinde yaşayanlar ve azap çekenler. İbnü’l-Kayyim’in ifadelerine göre azapta olanlar görüşmeye fırsat bulamaz. Onlar bir nevi tutuklu halindedir. Ancak tutuklu olmayıp serbest olan, yani nimet içindeki ruhlar birbirleriyle buluşup görüşür, ziyaretler yaparlar. Dünya üzerinde olmuş ve olacak konuları müzakere ederler. Her ruh, amelde kendi dengi ve derecesinde olan dostlarıyla beraber vakit geçirir. Hz. Peygamber (ASM)’in ruhu ise Refiku’l-A’lâ (en yüksek mertebe) dedir.

Kabir Azabı Hakkında Detaylı Bilgilendirme

Ölüler Bizi Duyar mı?

Ashaptan bir kişi, ölümünün ardından Hz. Peygamber (ASM)’in makamının kendilerinden çok yüksek olacağını ve Hz. Peygamber (ASM)’den ayrı kalacağı düşünerek üzülmüş ve ağlamış. Üzüntüsünün nedenini merak eden Hz. Muhammed (ASM)’e: “Biz dünyada senden ayrılmaya hiç tahammül edemiyoruz ya Rasulullah. Öldükten sonra senin merteben bizden yüce olacağı için seni göremeyeceğiz. Senin ayrılığına nasıl tahammül edebilirim?” diye sıkıntısını açar. Bu husus üzerine yukarıdaki ayet nazil olmuş ve Allah’ı ve Rasulullah’ı sevenlerin berzah aleminde ve ahirette de, dünyadaki gibi, Hz. Peygamber ile birlikte olacağı vurgulanmıştır.

Ölülerin; berzah aleminde aralarında görüştüğü ve yeni ölüp de aralarına katılanlardan haberdar olduklarını bildiren hadis ve haberleri, evlat, torun ve yakın akrabaların amellerinin kabirdeki baba ve yakınlarına arz olunacağı, onların da amelleri kendilerine arz edilen akrabalarının iyiliklerinden ötürü sevineceklerini, kötülükleri sebebiyle de üzüleceklerini bildiren haberler de desteklemektedir.

“Ölüler Dünya ile İletişim Kurabilir mi?” başlıklı bu yazımızda sizlere; ölüler öbür dünyada ne yapar, ölüler ağladığımızı görür mü, ölen kişi ailesini özler mi, ölüler rüyaya gelirmi, ölen kişi eşini görür mü, berzah aleminde neler yaşanır, ruh görmek mümkün mü ve ölüler okunan duaları hisseder mi arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler vermeye gayret ettik umarım beğenirsiniz.