Osmanlı’da Cinlerden Sorumlu Kadınlar Vardı

Afrikalı kadın cinci ve büyücüler topluluğu ‘Mayangalar’ İstanbul’un Üsküdar semtinde yaşar, bunların saraydan ayrılıp emekli olanları İstanbulluların fal, tütsü, kısmet açma gibi isteklerini yerine getirirdi.

Osmanlı’nın istisnasız tüm devirlerinde ve özellikle kadınlar arasında bakıcılara gidip cinlerden büyücülerden meded ummak bir gelenek gibi bir şeydi. Bu cincilerin müstakil bir teşkilatları loncaları olduğu bile bilinmekte.

Cin çıkarma gibi işlerden sorumlu Mayangalar, bakıcılık yaparak geçinen 25-30 kişi kalmış bir grup. Üsküdar’da, İnadiye civarında metruk bir binada hep birlikte yaşarlardı.

Yazar Reşat Nuri Güntekin, ‘Gökyüzü’ adlı romanında bu Afro Türklere kırmızı krep bezine sarılı bir sarı çeyrek altınla beneksiz bir kara horoz verilirdiğini nakleder ve iyi saatte olsunları nasıl çağırdıklarını tüm detaylarıyla ve yaptıkları danslarla anlatır.

Osmanlı sarayında çeşitli hizmetler gören Afrikalı Habeş esirlerin azad edilmesi ve sonrasında böyle bir geçim yolu bulmuş olmalarına şaşırmamak gerek. Nitekim Afrika yerel inançlarında cin çıkarma, tütsüleme ve büyücülük ile alakalı ayinler hepimizin bildiği üzere çok fazladır.

Eyüplü Yamalı Nuri Efendi adında bu arkadaşlardan sonra geldiği düşünülen bir başka kişi, 1900’lerin başında şehrin en tanınmış cincisiydi. ‘İlm-i cifir’ denilen ve bazı hesaplamaları esas alarak gelecekten haber verdiği söylenen bu zat 1913’te öldü ve Eyüpsultan Kabristanı’na defnedildi.

Esasen bu işlerin WikiPedia’lara bile girmiş ünlüsü 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı sarayının ünlü üfürükçüsü olan Cinci Hoca veya Karabaşzade Hüseyin Efendi’dir. Kaynaklara “Deli” namıyla geçen padişah İbrahim’i tedavi etmesiyle ün kazanmıştır. Haliyle Sultan İbrahim’i etkisi altına alan Cinci Hoca, büyük de bir maddi kazanç elde etmişti. Kendisinin dayalı döşeli bir saray inşa ettirecek kadar zenginleştiğinden bahsedilir.

Cinci hocalar üzerinden ilerlediğimiz bu yazımızda; cinler nerede yaşar, Osmanlı’da cinler, İstanbul’da cinler ve cin çarpması kavramlarına değinmeye çalıştık. Umarım beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsınız.