Peygamber Efendimize Sihir ve Büyü Yapılması

Bir Yahudi’nin Peygamber Efendimiz (asm)’e sihir yaptığı ve Rasulullah (asm)’ın bundan etkilenerek hastalandığı doğrudur. Hadise; muhaddisler tarafından çeşitli ve müteaddit senetlerle detaylandırılmıştır ki, olay mütevatir dereceye ulaşmıştır.

Efendimiz, büyünün etkisiyle sıkıntı duymaya başlayınca, sihir malzemesi, meleklerin işaretiyle içine atıldığı kuyudan çıkarılmış ve Muavvizeteyn’in yani Nas ve Felak Surelerinin okunmasıyla Allah (celle celâluhu), o musibeti Efendimizden def etmiştir. Bu sureler efendimiz rahatsızlandıktan sonra inecektir.

Büyü Neden Yapıldı?

Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğini ve gördüğü yoğun ilgiyi hazmedemediği bilinmektedir zira Kabe’nin bakımından, hacıların yedirilip içirilmesine kadar o dönemin bir çok önemli vazifesini uzun zamandan beri Peygamberimiz (asm)’in soyu olan Kureyş kabilesi yerine getirmekteydi. Tüm bunların yanında “Nübüvvet (peygamberlik kurumu) de sahiplenilince Yahudiler iyice kudurdular ve efendimizi büyü ile öldürme planlarını hayata geçirmeye karar verdiler.

Detayları aktaracağız ancak şu noktaya da temas etmek gerekir. Alimlerden Kadı Iyaz, “Sihir Hz. Peygamber (asm)’in sadece vücudu ve azaları üzerinde tesirini gösterdi, onun temyiz gücünde ve düşüncesinde (yani aklında, fikrinde) bir etki göstermedi.” demektedir.

Büyü Nasıl Yapılıyor?

Hudeybiye antlaşmasından sonra efendimiz (asm), zilhicce ayında Medine’ye döndü. Hicri 7’de, Muharrem ayında Hayber Yahudilerine Medine’den giden Medine Yahudilerinin elebaşları, sihirde ve sihirle adam öldürmekte Yahudilerin en bilgilisi olduğuna inandıkları dönemin meşhur sihirbazı Lübeyd b. Asım (bazı kaynaklarda Lebid b. Asam da deniyor) ile görüştü. Müslüman olduğunu açıkladığı halde, münafıklıktan ayrılmayan bu kişi bir Ensar kabilesi olan Ben-i Züreyk’tendi.

O dönemde Peygamber efendimize (asm)’a Yahudi bir çocuk hizmet ediyordu. Onlar bu çocuk vasıtasıyla efendimizin tarağını ve saç tellerini ele geçirdiler. Lübeyd, bu saç tellerini ve tarağı kullanarak bir takım düğümler düğdü ve üfledi ve Rasulullah (asm)’a üç altın karşılığında sihir yaptı. Bu düğümlenmiş ve üflenmiş saç tellerini erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığının yan, hurma kılıfının içine koyacak sonra da götürüp Zurayk Oğullarına ait bir kuyunun içindeki basamak taşının altına yerleştirecektir. Bazılarına göre Lübeyd b. Asım’ın kızkardeşleri daha büyük sihirbazdı. Bu nedenle Lübeyd, sihri onlara yaptırmıştı.

Büyü Sonrası Neler Yaşandı?

Peygamberimiz rahatsızlanınca Lebid b. Asam’ın kız kardeşi, Hazreti Aişe’nin (RA) yanına gelmişti. Kadın, efendimizin hastalandığını öğrenince, dönüp bunu diğer kız kardeşlerine ve büyücü Lebid’e haber verdi. Onlardan birisi: “Eğer gerçekten bir Peygamberse kendisine bu iş Allah tarafından haber verilir. Aksi takdirde aklı başından gider. Böylece de kavmimiz umduklarına ermiş olur.” Dedi.

Ahmed b. Hanbel’den nakille şunların yaşandığı ifade ediliyor: “Peygamberimizin sıhhati bozuldu ve saçları dökülmeye başladı. Efendimiz, yapmadığı bir işi yapmış, ailesine yaklaşmadığı halde, yaklaşmış gibi sanır oldu. Gözlerinin feri de azaldı. Ashab-ı Kiram Peygamberimizin rahatsızlığı yoklamaya geldiler. Hastalığı günlerce sürdü.” Rasulullah (asm)’ın nübüvvet görevi bu sihirden hiç etkilenmedi. Yalnız kendi şahsi hayatında bir miktar etkilenme görüldü. Namaz kılmadığı halde kıldığını zannettiği ise görülmemiştir.

Sihrin Peygamberimize Haber Verilmesi

Rasulullah (asm), Hz. Aişe (r.anha)’nin evinde olduğu bir sırada duası sonrası uykuya dalar. Uyandığında “Ben Allah’a sorduğum sorunun cevabını aldım.” diyecek ve iki melek vasıtasıyla haberdar edildiğini anlatacaktır. Bu sayede büyünün Beni Züreyk’in kuyusu Zervan (veya Zî-ervan) içinde, bir taşın altında olduğunu öğrendi. Kuyu suyunun tamamıyla boşaltılıp içindeki basamak taşının kaldırılması ve altındaki kurumuş erkek hurma çiçeği kapçığının çıkarılması için Hazreti Ali ile Ammar b. Yasir’le birlikte Cübeyr b. Iyaz el-Zurkî’yi ve Kays b. Muhsin el-Zurkî’yi de vazifelendirdi.

Rasulullah (asm) daha sonra kendisi de birkaç ashabla kuyunun yanına geldi. Suyu boşaltılarak taşın altındaki kılıf çıkarıldı. Kılıfın içinde tarak ve saçlarla birlikte, bir ip üzerinde on bir düğüm ve mumdan küçük bir put buldular. Bu putçuğun üzerine de iğneler batırılmıştı. Farklı bir rivayette de Peygamberimizin tarağı, saç telleri ve üzerine iğneler saplanmış bir yay kirişinin bulunup çıkarıldığı ifade edilir.

Büyünün Etkisizleştirilmesi

Cebrail (as) Rasulullah (asm)’a gelerek “Muavvizeteyn’i yani Felak ve Nas surelerini oku” dedi. Efendimizin her ayeti okuyuşunda bir düğüm çözülüyor, put üstündeki iğnelerden bir tanesi de çıkıyordu. Son ayete gelindiğinde düğümler çözülmüş ve iğneler tamamen çıkmıştı. Rasulullah (asm) büyünün tesirinden kurtulduğu için, kendisini bağlardan kurtulmuş gibi hissetti. (Nas ve Felak surelerinin sihir ve büyü gibi belalara şifa olacağı uygulamalı olarak bizlere gösterilmiş oldu.)

Efendimize Büyü Yapan Kişiye Ne Oldu?

Efendimiz yaşananlar sonrasında sorguladığı Lübeyd’e suçunu itiraf ettirdi. Rasululllah (asm) daha sonra onu serbest bıraktı zira kendi şahsi meselesi için kimseden intikam almazdı. Ayrıca hadiseden haberdar olanlar Lübeyd’i öldürmesinler diye çevresindekilere bu olayı yaymamalarını tenbihledi. Efendimiz; “Allah bana senin yaptığın sihri haber verdi ve yerini de gösterdi. Sen, bunu ne için yaptın?” diye soracak Lebid de: “Ey Ebu’l Kasım! Altınlara karşı duyduğum sevgimden” diye cevap verecektir. “Ya Resulallah onu öldürsen” denildiğinde Pegamberimiz: “Onun sonunda göreceği ilahi azap daha şiddetlidir” buyurmuştur.

Peygamberimizin emri ile Zervan kuyusu kapatılacak efendimiz bir daha ne onun yüzünü görecek, ne de adını anacaktır…

Sonuç:

Büyü sihir neticesinde Efendimiz (asm)’ın risaletinde noksanlık oluştuğunun çıkarılması mümkün değildir. Rasulullah (asm)’ın bir insan olarak Uhud savaşında yaralanması, attan düşüp yaralanması, akrep tarafından ısırılışı O’nun (asm) nübüvvet görevini etkilemediği gibi, Allah’ın (CC) O’nu koruma altına almış olması ilkelerine de ters düşmez ve bahsisler hadislerle sabittir. Zira yüce Allah, peygamberliğini korumaya almıştır. Bu sebeple Rasulullah (asm)’ın şahsiyeti sihir etkisiyle hastalanabilir. Özetle Peygamberimize (asm) sihrin tesiri mümkündür. Bu Kur’an-ı Kerim’le sabittir.

“Peygamber Efendimize Sihir ve Büyü Yapılması” başlıklı bu kısa ve mistik yazımızda sizlere; peygamberimize sihir ve büyü yapılması, peygamberimize sihir yapan şahıs kimdir, peygamberimize sihir yapıldı mı ve peygamberimize sihir yapıldı başlıklarıyla alakalı biraz teknik biraz da korkutucu bilgiler derledik, efendimizin hayatına ilgiliyseniz umarım beğenir ve yazımıza oy verirsiniz.