Pi Sayısı Hakkında Bilinmeyenler

Herkesçe bilinen Pi; bir daire çevresinin çapına olan oranıdır. Biraz daha uzun bir ifade kullanırsak, bir daire çevresinin çapına bölünüşü ile elde edilen matematik sabiti, özetle Pi sayısı (\pi) olarak bilinmekte. Adını, Yunan περίμετρον (çevre) sözcüğünün ilk harfi π den almaktadır. Arşimet sabiti veya Ludolph sayısı olarak da bilinmektedir.

Fabrice Bellard, 2010 senesinde Chudnovsky üzerinden kullanarak pi sayısının ilk 2.699.999.990.000 basamağını ortaya koydu. Arşimet, 3 tam 1/7 ile 3 tam 10/71 arası bir sayı olarak hesaplamış. Mısırlı matematikçiler 3,1605, Babilli uzmanlar 3.1/8, Batlamyus 3,14166 olarak kullanmıştır. İtalyan matematikçi Lazzarini 3,1415926, Fibonacci ise 3.141818 ile işlem yapıyordu. Şimdiye dek virgülden sonra yaklaşık 3 trilyon hanesi bulunmuş durumdadır. Yine de; şu an var olan en hassas hesaplamalarda bile virgülden sonraki 40 basamağı tercih etmek yeterli olmakta.

Tarihteki ilk matematik verilerinde; milattan önce 1900-1600 arası Babil yazıtlarında geçmektedir. Üretilmiş ilk bilgisayar; virgül sonrasında 2 bin basamak olacak şekilde pi hesaplanmasında kullanılmış. Sınırlarını henüz net bilmediğimiz için kusursuz çemberler çizemiyoruz. Dünya Pi Günü, 3.14 sayısına ithafen her yıl 14 mart tarihinde kutlanmakta olan bir gündür.