Ramazanda Gün Gün Yapılacak İbadetler

2015 içim Ramazan ayı 18 Haziranda başlayıp 17 Temmuz da bitecektir. Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler ve dualar – aşağıda sizlere hatırlatacağız – unutulmamalıdır. İbadet ve dua ile tamamladığımız Ramazan ayında gündüzleri oruç ile geceleri ise namaz ve dualarla geçirilmelidir. Peygamberimiz Rasulullah (SAV) Hz. Muhammed; Ramazan-ı Şerif için şöyle buyurur. “Kim bu ayda hayırlı bir (nafile) amel ile rabbine yaklaşırsa, diğer aylardan bir farzı yapmış gibi sevap kazanır. Yine bu ayda bir farzı yerine getiren kimse diğer aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır.”

Ramazan ayının ilk gecesinde yapılması gerekenleri İbn-i Abbas (r.a) rivayetiyle öyle özetleyebiliriz; Hz. Rasulüllah efendimiz buyurmuşlar ki: “Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir”:

[Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır. Bu ay orucunu ve namazını kabul eder. Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.]

Ramazanın ikinci gecesinde, cehennemden kurtulmak için yine İbn-i Ömer (r.a) rivayetiyle; Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılmak; imansız kalmak tehlikesinden kurtarır. Tüm yılı emin geçirir. Üçüncü gecede, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir (r.a)’ın elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez. Dördüncü gecede bir fatiha ve dört kere “Asr” suresini okuyarak altı rekat namaz kılan kişi; Müslüman olarak dirilir, kabir sualine ihlas suresi okur gibi cevap verir, müslüman ölür, ve sırat köprüsünü yıldırım hızıyla geçer. Beşinci gecede kabir azabı görmemek ve defterden günahları kazımak için 4 rekat namaz kılan kişinin, birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okuması gerekir.

Ramazan

Altıncı gece tüm günahlardan bağışlanmak için bir kimsenin; 1 Fatiha ve Ayet-el Kürsi ile birlikte; “şehidellahu ennehu” ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılması gerekir. Yedinci gecede; gecenin bir yarısında kalkarak 4 rekat namaz kılınması, her rekatta 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas okunması gerekir. Bu durumda da Hak Teala’nın meleklere: “Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.” diyeceği rivayet edilir. Sekizinci gecede 7 cehennem kapısını kapatmak ve cennetin kapılarını açmak için 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer Felak, Bas okuyarak iki rekat namaz kılınması gerekir. Dokuzuncu gecede 10 dileğin kabulü için 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile 12 rekat namaz kılınmasının gerekliliği belirtilmiş.

Son gece yani onuncu gecede yapılması gerekenler ise Ebu Hureyre (RA) rivayetiyle şöyle: “Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1. rekatta 1 fatiha, Ayete’l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha’yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir: – “Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.”

ramazanda yapılması gerekenler, ramazan ayı gün gün ibadetleri, ramazanın hangi gününde hangi ibadet edilir, ramazanın ilk on gününde yapılması gerekenler, ramazanın ilk gecesi yapılması edilmesi gereken dualar, ramazanın her gününde edilen dualar, ramazan ve yapılan ibadetler, ramazanın ilk hafta yapılacak ibadetleri, ramazan gün gün hangi dualar edilir, ramazanda edilecek dualar, ramazanın ilk günlerinde yapılacak ibadet ve dualar, ilk teravi namazı ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılıyor, ilk ramazan gününde yapılacak ibadetler.