Ruh ve Cin Çağırma Neden Çok Tehlikelidir?

Cin çağırma ve tehlikelerini izah edeceğimiz bir yazı olacak önceden belirtelim. Cinler; zaman zaman bizimle iletişim kurabilse de ruh çağırma diye olayın hiç bir kitapta şeriatta yeri yoktur. Kaynağı din değil felsefedir. Yüce Mevla’nın (CC) lütfundan yararlanan kimi seçilmiş ruhlar ve şehitler özellikle Perşembe geceleri dünya alemine gelip umumiyetle rüyalar vasıtasıyla yakınlarını görebilseler de Allah’ın kalp gözünü açtığı alimler hariç kesinlikle hiçbir insanla iletişime geçmezler ki bu son husus dahi alimler arasında ihtilaf konusu olabilmiştir.

İnsanların ruh çağırma adı altında giriştikleri işlerde gelen varlık cindir. Cinler 1000 seneye ulaşabilen uzun ömürleri ve hız avantajları ile ile ruhu çağrılan insanı tanımakta özelliklerini bilebilmektedir. Cahil insanların anlık eğlenceleri ruh çağırma (!) seansı anında gelip o kişilere ölen kimse ile alakalı şeyler anlatarak cahil kimseleri kandırmaktadır. İnsanlar; aldıkları bölük pörçük bilgiler ile ölenle iletişime geçtiklerini sanmakta; orta vadede cinler insanları kandırarak kendisine tabi kılarak Allah muhafaza küfre dahi sürükler.

Ülkemizde de yapılan bu tür sorunlu ruh çağırma (aslında şeytana yardım eden cindir gelen) celseleri sonrasında birçok kimsede manevi sıkıntılar zuhur etmekte zira davete katılan cin mekandan ve kişilerin yanından ayrılmak istememektedir. Bu gibi bilinmeden bilgisizce girişilen işler adeta cin daveti olur ve çağıranlarda çıldırmalara dahi varabilen büyük sıkıntılar oluşturur.

Genci ergeni 7 den 70 e bir çok kişinin bir dönem ilgisini çeken “fincanla ruh çağırma”, cinlerle iletişime “kısmen” izin verse de gelen varlığın büyük ölçüde kişilere musallatı tehlikesini taşımaktadır. Ruhani alemlerin kapısını basit bir fincanla ya da cin çağırma tahtası ile açabileceğine, aradıkları cevapları dakikalar içinde bulabileceğine inananlar, ilerde telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşabilirler. Masumane bir heves olarak yapılsa da kimseye bu saçma yollara başvurmasını tavsiye etmiyoruz.

Özellikle daha önceleri de yazılarımıza bahsettiğimiz “Hüddam” denilen öğreti ve adımlar sayesinde bir takım kuvvetli cinlerle iletişime geçip cinler hizmet için kullanılabilirler. Ancak bu yolda çok meşakkatlidir. Müslüman Cinler hür durumdayken kendilerini zorla esir eden, kurana hizmetçiyken bu hizmetten mahrum kalmalarına sebep olacak kişilerden şikayetçi olacak ve haklarını mutlaka alacaklardır. Daha net bir ifadeyle tehlikesini anlatayım: “Canınıza okurlar, hem bu dünyada hem öteki dünyada. Özellikle bu dünyada bir takım faydalar elde etseniz de sıfatınız şekliniz değişir, ölümünüz çok azaplı olur başınıza büyük dertler alırsınız. Sülalenizle doğmamış çocuğunuzla dahi uğraşırlar” Duymadık bilmiyoruz demeyin.

Cin çağırmak İslam şeraitine göre de caiz değildir. Her yaratılan kendi aleminde çalışır meşgul edilmemesi gerekir. Yüce Allah (CC) dileseydi aradaki perdeyi kaldırır insanlar ve cinleri tek bir alemde kolayca yaşatabilirdi. Saçma sapan işler ve Dünyevi hevesler için cinleri çağırmak cinleri de rahatsız edecektir. Bazı inançsız cinler bu tür ayinlere seve seve gelirler çünkü insanları kandırmak korkutmak onların hoşuna gider elbette yalanları da meşhurdur. Bu tür cinler genelde inançsız cinlerdir. Ancak Müslüman olanları da mecbur hissettiklerinde bu tür davetlere icabet ederek kendilerini çağıran kişinin takva inanış derecesine bakarlar. Tekrar ifade edelim; cin çağırma toplantılarına genelde art niyetli ve Müslüman olmayan cinler gelir. Bu tip cinler insanlar tarafından rahatsız edildikleri için sinirlenip zarar vermek isterler. İnsanlar davet etti biz gittik diye düşünürler.

Kâmil bir Müslüman, ruh çağırma seansları gibi saçmalıklarla gayb âlemini tanımaya çalışmak yerine, Kuran ve hadisler vasıtasıyla o âlemi bilmeye gayret etmelidir. Cinler arkadaşlık dostluk kurabileceğiniz varlıklar değildir. Cinlerle temasa geçmeye çalışanın niyeti halis olacak yüce Mevla (CC) tabiki yardımcı olacak, kişi ehli sünnet – namazlarına devam eden dualı zikirli bir Müslüman olacak yine de o kimse tehlikeleri göze alabilecek.