Ruhçuluğun Kurucusu Dr. Bedri Ruhselman ve Hayatı

1898’de İstanbul Fındıklı’da dünyaya gelen, 18 Şubat 1960’da yaşadığı ikinci kalp krizi sonrasında “spatyom” dediği “ruhlar alemine” göçen hekim Bedri Ruhselman, metapsişik çalışmaların en kısa ifadeyle “ruhlarla bilimsel temasın” ülkemizdeki öncüsü olarak kabul edilir. Çerkes kökenli asker bir aileden gelen ve hiç evlenmeyen Ruhselman; Çekoslovakya’da konservatuvar bitirerek keman icracısı unvanı da kazanır. 1926’da bir süreliğine müzik öğretmenliği yapan ardından Tıp eğitimi tamamlayan üstat hem Afganistan’da hem Türkiye’de uzun yıllar doktorluk yapar.

Küçük yaşlarında karşısına çıkan “Cinlerle Muhaberat” adlı kitabın etkisiyle kendini geliştirmiş, binlerce ruh celsesi idare etmiş, 1946’da “Ruh ve Kainat” isimli üç ciltlik en önemli eserini kaleme almıştır.

 1959 senesinde “Önder” isimli “yüksek bir ruh” tarafından bir medyuma yazdırıldığı iddia edilen ve Dr. Bedri Ruhselman tarafından derlenen kitap, sır perdesi 2013’te kalkana dek 54 sene boyunca noter ve banka kasalarında muhafaza edilir. Çok sayıda kişinin ruhçuluğa merak salmasına ön ayak olmuş “Neo-Spiritüalizm” akımının kurucu ismi, İstanbul’da faaliyet gösteren “Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği”nin de 30 Mart 1950’de temellerini atar. Ünlü ruhçulardan kaldı mı diyenlere de cevap verelim. Türk Müziğinin en başarılı bestekarlarından Erol Sayan Türkiye’nin önde “ruhçularından” birisi olarak bilinmektedir.

Keman dalında virtüözlük derecesine kadar yükselen Türkiye’nin ilk spritüeli Ruhselman’ın mezarı İstanbul Zincirlikuyu’dadır. Uzun uzadıya hayatını merak edenler için bir de link paylaşmak isteriz.