Rukye Nedir? → Rukye Etkisini Nasıl Gösterir?

İslam alimleri, Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm)’ın sünnetiyle kaynaklı bir çok delilin altını çizerek rukyenin meşruluğuna kabul etmişi rukye nedir sorusuna cevaplar bulmuşlardır. Rukye’nin dua ile tedavi olduğu kabul edilirse; her türlü bela ve musibet, hastalık vb kötü hallere karşı korunmak için yüce Allah’a iltica ve dua etmeye teşvik sevk eden tüm hadisleri meşru oluşa delil olarak sunmak mümkündür. Tıbbın tüm gayret ve olanaklarına rağmen tedavisinde yetersiz kalabildiği nice cismani rahatsızlıklara da Kuran’ın şifa bahşeden hususiyetleri, İslam ehli ve alimleri tarafından öteden beri tespit edilegelmiştir.

Rukye

Lügatte “yukarı çıkmak; okuyup üfleyerek tedavi etmek” manalarıyla karşımıza çıkan rukye (raky, rukıyy) kelimesi; Kur’ân-ı Kerim’den ayetler ve yüce Mevla’nın (CC) isim ve sıfatlarını okuyarak uygulanan bir tedavi şeklidir, içlerinde manası anlaşılmaz kelimeler bulunan sözleri okumak,  – cinlere sığınmak – okunan duada şirke müteallik bir ibare, bir kelam bulunması ise kesinlikle haramdır.

İnsan, rahatsızlıklardan korunmak için aldığı maddi tedbirlere ek olarak, manevi ve zararlı şeylerden sakınmak için de tedbirler almalıdır. Bizi yaratan; varlığı hakkında bizleri haberdar eden – kendisine ortak koşmadan ibadet etmemizi isteyen – Allah (CC), Efendimiz ve peygamberimiz (sav) vasıtasıyla nasıl korunacağımızın yollarını göstermiştir.

Bir taraftan şifaya vesile tüm tedavi yolları tecrübe edilirken, diğer taraftan da kalbi bir samimiyetle yüce Allah’ımızdan şifa istenmeli, devamlı dua edilmeli, zikirler aksatılmamalı ve Kur’ân okunmalıdır. Mezhep imamları şirke ve istismara götürmeyen rukyede (okuyup üflemede) sakınca bulunmadığında ittifak halindedir.

Hz. Âişe’den (r.a) bir hadisle devam edelim: “Rasûlullah (s.a.v) yatağına girdiği zaman, İhlas Suresi ve Muavvizeteyn’in tamamını (Felâk ve Nâs surelerini) okuyarak avucuna üfler, sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun erişebildiği yerlerini mesh ederdi. Rahatsızlandığında bunu, kendisi için benim yapmamı isterdi.” (Kaynak: Buharî, Tıb, 39) Ehl-i Sünnet de, icma ile cinlerin insanlara görünebileceği, hastalık vereceğini kabul etmektedir belirtelim.

Rukye Nedir

Yazının başından bu yana altı çizilen “okuma” duadan öteye geçmez, şifayı bizlere veren ise yüce Allah’tır (cc). Kur’an’da en az altı tane şifa ayeti vardır. Buna karşılık muskacılık yapanların içinde kendilerini şifacı olarak takdim edenler, insanların yanlış inançlara sapmasının zeminini hazırlayanlar ve zenginlik temini yoluna gidenler vardır. Kendilerini hoca diye tanıtan bu kişiler kamuoyunda din adamının imajını da yıkmaktadır.

Rukye Nedir

Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı, Cenab-ı Hak’tan (CC) şifa umarak hastalara Kur’ân-ı Kerim ve şifa ile ilgili dualar okumanın caiz, kandırmak ve gaipten haber vermek maksadıyla üfürükçülük yapmanın ise dinen yasak olduğunu bir çok kereler belirtmiştir.

RUKYE ŞİFA AYETLERİ:

 • (Fatiha Suresi: 1-2-3-4-5-6-7)
 • (Bakara Suresi: 1-23-4-5-163-164-255-256-257-284-285-286)
 • (Ali İmran Suresi: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 18-19-26-27)
 • (Araf Suresi: 54-55-56-57)
 • (İsra Suresi: 81-82)
 • (Muminun Suresi: 115-116-117-118)
 • (Yasin Suresi: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 “İlk sayfası”)
 • (Saffat Suresi: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)
 • (Rahman Suresi: 33-34-35-36)
 • (Haşr Suresi: 21-22-23-24)
 • (Cin Suresi: 1-2-3)
 • (Zilzal Suresi: 1-2-3-4-5-6-7-8)
 • (Hümeze Suresi: 1-2-3-4-5-6-7-8-9)
 • (Kafirun Suresi: 1-2-3-4-5-6)
 • (İhlas Suresi: 1-2-3-4)
 • (Felak Suresi: 1-2-3-4-5)
 • (Nas Suresi: 1-2-3-4-5-6)

Yukarıda belirttiğimiz bu ayetler Allah’ın (CC) izniyle şifa ayetleridir kendinize çocuklarınıza okuyabilirsiniz. Yüce Mevla yar ve yardımcınız olsun.

“Rukye Nedir? → Rukye Etkisini Nasıl Gösterir?” başlıklı bu yazımızda ve detaylı videoda sizlere, rukye, rukye nedir, rukye nedir cübbeli, rukye dinle, rukye tedavisi, rukye ücretleri, rukye diyanet, rukye ayetleri hangileridir ve rukyeci başlıklarıyla alakalı bigiler toparlamaya çalıştık, umarız yardımcı olabilmişizdir.