Salaten Tüncina Duası Okuyanlar Neden Ellerini Ters Çeviriyor?

Farz namazlardan sonra dua etmenin önemini Peygamber efendimiz şöyle izah etmektedir; Ebu Davud, Nesaî ve Tirmizî’in rivayetleriyle, “Biriniz namazı kıldıktan sonra, Allah’a hamdu sena etsin, sonra Peygambere salavat getirsin, ondan sonra dilediği dualar yapsın.”

Duanın büyük önemi ve sevabı vardır. Bu salavata sürekli devam edenin, gelecek musibet ve belalardan emin olacağı, arzularına kolay kavuşacağı, rızkının da bereketli olacağına inanılır.

Saleten Tüncina Duası ise şu şekildedir: “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Saleten Tüncina Duasının anlamı ise şu şekildedir: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlesin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Dua esnasında eller yukarıya açık olarak ayrı şekilde tutulur. İki elin avuç içi, göğüs hizasında, semadan gelecek rahmete açık bekler. Lakin, bazı durumlarda ellerin yan yana bitişik şekilde tutulması da sünnete aykırı bir durum değildir. Peygamber efendimiz her iki şekilde de dua yapsa da çoğu defa ellerini ayrı tuttuğunu okuyoruz. Bağlayalım; Şafiî mezhebinde duanın korku manasına gelen kısımlarında el içi yere çevrilip aşağıya tutulsa da Hanefi’de avuç içinin aşağıya çevrilmesi sadece yağmur duasında meşru kılınmış, diğerlerine uygun görülmemiştir. Şafilerin dua esnasında musibetten sakınmak için ellerini aşağıya doğru çevirmeleri bazı hadislere dayanmaktadır ki sünnettir. – “Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi.”

Ellerini dua esnasında aşağıya çevirenler, bu hadislere göre amel etmektedir. Hanefiler bu konuda Şafileri taklit etmiş görüldüğü üzere.

Sınır birliklerindeki askerlerimizin maddi silahlarının yanında manevi silahla da yani bu duayla düşmanı sınırlarımızdan kovduğu tehlikelerden korunduğu bilinmektedir. Bu salavatı şerife ilham ile yazıldığından okuyana da okumayana da bir ısrar olmamalıdır. Okunursa sevabı çoktur, okunmadığı takdirde ise günahı yoktur. Yüce mevla (CC) ehli sünnetten bizleri ayırmasın.