Salem Cadıları ve Cadı Mahkemeleri

Salem cadıları ve cadı mahkemeleri, İngiliz kolonilerinin yasadığı ABD Massachusetts’de Şubat 1692 ile Mayıs 1693 arasında gerçekleştirildi. 1692-93 arasında 130-140 civarında kişinin tutuklanmasına, 19 kişinin asılmasına ve 1 kişinin de ezilip öldürülmesine sebep olan kızlar oldukları düşünülmektedir. Suçlananlardan on dördü kadın, beşi erkek on dokuz kişi asılarak idam edilmiştir. Suçlananlardan bir adam yalvarmayı reddetmesinden dolayı ağır kayalar altında sıkıştırılarak öldürüldü.

İngilizler, Amerika’nın keşfinden sonra bölgede koloniler kurmaya başlar ve bu kolonilerden biri de Salem’dir. Salem; Salem köyü ve kentinden yani iki bölümden oluşurdu. Ticaret ve sanayiyle oluşan kent ve tarımla uğraşan köy birbirlerine adeta düşmandı. Köydekiler dinlerine çok bağlılardı, ayrıca cadılardan da çok korkarlardı. Onlara göre cadılığın simgesi, dans, şarkı ve oyunlar oynamak türünden işlerdi. Hatta çocukların bile oyun oynamasına izin verilmezdi; kızlar annelerinin yanında dikiş nakış, yemek öğrenirlerdi, erkekler de babalarına çiftlik hayatında yardım ederlerdi.

Cadı Mahkemeleri

Salem Cadıları Hakkında Bilgi:

Paris soyadlı bir papaz, Salem’de bir göreve atanır ve ailesiyle bölgeye gider. Paris’in yeğeni Abigail de onlarla kalır. Henüz 11 ve 9 yaşlarında olan Betty (Paris’in kızı) ve Abigail oyun oynayamadıklarından ve dışarı çıkmalarına da izin olmadığından dolayı sıkılmaya başlarlar. Bu sebeple evlerindeki Karayipli siyah köle Tituba, çocukları eğlendirmek için, yumurta akını su dolu bardağa boşaltıp yumurta akında geleceği görebilmek gibi türlü türlü yasak oyunlar oynar (geleceği tahmin etmek de cadılıkla bağlantılıydı). Kızlar bunun yasak oluşunu bilirler ve kendilerinden başka üç kız dışında kimseye durumdan söz etmezler. İçlerinde Ann Putnam adlı bir kızın da bulunduğu o üç kız da bu fal bakma oyunlarında onlara katılır.

Ann, bir gün yumurta akında bir tabut görür ve tuhaf hareketler yapmaya başlar. Diğer kızlar da ona katılırlar; köpek gibi havlar, yerlere atılıp yuvarlanırlar, dans ederler ve hayvan taklitleri yaparlar. Salem ahalisi kızların büyülendiğine güçlü bir şekilde inanır ve “sizi kim büyüledi, kim size zarar verdi?” şeklinde bir sorguya başlarla. Kızlar cadıklıkla alakası olmayan kişileri işaret ederler. İlk günlerde halk arasında pek sevilmeyen üç kişiyi; Titubayı, Sarah Osbourne’u (yaşlı bir dilenci), ve Sarah Good’u (yaşlı bir kadın) cadılıkla suçlarlar. Bu üç kadın da zaten şüpheli gözle bakıldıklarıdan, derhal hapse atılır. 

Salem Cadıları

İdamlar ve arkası gelmeyen suçlamalar sonrasında yöneticiler, idamların durdurulmasını emrederler ve hapistekiler serbest kalır. Suçlamaları yapan kızların çoğu başka yerlere taşınır, evlenir veya kaçar. Yalnızca Ann Putnam, Salemde kalır ve 17 yaşına varınca her şeyi itiraf ederek özür diler.