Selçukluların Kökeni Hakkında Bilgi

Bilinen ilk ataları “usta harpçi” Dukak olarak bilinen Selçuklular, 11-14. yy’larda; Türkistan, Horasan, İran, Afganistan, Irak, Suriye ve Anadolu’da hanedanlıklar şeklinde devlet kurmuş olan söz konusu devletin ve onu yöneten hanedanın ismidir. Oğuzların KINIK boyundan geldiklerine inanılsa da bu bilgi tarih kaynaklarında tam olarak ortaya konamamıştır. Dukak bey, Yenikent Yabgusunun emri altında “Sübaşı” yani ordu kumandanı olarak görev yapıyordu. Vefatı sonrasında oğlu Selçuk bu mevkiye getirilmiştir. Yine tarih kaynaklarında; Mikail, Arslan İsrail, Musa İnanç, Yusuf Yınal ve Yunus adlı beş oğul varlığından bahsedilmektedir.

Oğuzlar; içinden Selçuklu ve Osmanlı gibi iki dev Türk hanedanı çıkarmış büyük bir Türk toplumudur. 8. yy başından itibaren önceleri, temel oluşturdukları Göktürk, devamında Uygur Kağanlığının çökmesi ile meydana gelen göçler sonrasında zamanla batıya çekilmişlerdi. 10. yy’de bir yabgu üzerinden idare ediliyorlardı. Oğuz Yabguluğu’nun, baş şehir Yengikent’den başka Barçınlıgkent, Sütkent, Sabran, Cend ve Karaçuk gibi kentleri de mevcuttu. Yarıgöçebe (konargöçer) hayatlara sahip oldukları için başlıca üretim alanları da doğal olarak hayvancılık (at, koyun, deve) ve kendilerine yetecek miktarda ziraat idi. Bununla beraber şehirlerinde zanaat ve ticaretin de yaygın olduğu bilinir.

Hazar Kağanlığı ve Karahanlılara bağlı oldukları ileri sürülür. Hazarlarla bazen mücadele etmiş bazen de ittifak halinde olmuşlardır. Paralı olarak da askerlik hizmeti göstermişlerdir. Selçuk Bey’in oğullarına Mikail, İsrail, Musa, Yusuf ve Yunus gibi adlar verilmiş olması Yahudi Hazar Kağanlığı ile kültürel etkileşim altında oldukları izlenimini vermektedir.

10. yy’ın ikinci yarısından itibaren Kıtayların Moğolistan’dan sürülmesi sonrası Kıpçak boy birliği de dağılır. Oğuzlar, kuzey komşularının kaynaşarak göç edişi sonrasında mühim baskılara maruz kalırlar. Siyasi, mali ve kültürel zorluklar Oğuzları da baskılarla yerinden oynatır. Oğuzların bir bölümü Karadeniz’in kuzey kısmından Doğu Avrupa’ya doğru göç ettiler. Daha sonra Selçukluların öz kitlesini oluşturacak bir takım Oğuz kabileleri ise Hazar Denizinin güneyine kadar geldiler. Bu yöne doğru göç eden Oğuzlar İslam dinini kabul ederek, Maveraünnehir çevresinde toparlanmaya başladılar.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir