Sigara ve Tütün Mamulleri İçmek Haram mıdır?

Sigara ya da nargile vesaire haram değildir “mekruhtur” ya da “tahrimen mekruhtur” görüşünü savunan Ehli Sünnet İslam alimleri, ayet hadisten delil lazım olacağı bu itibarla “sigara içmenin haram olacağı” hususunda kesin bir hükmün verilemeyeceğini eski fıkıh kitaplarına dayanarak beyan ederler. Nitekim Nahl suresinde [116] “Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah’a mal ederek, Mevlaya ait bir yetkiyi gasp ederek, “bu helaldir, şu haramdır” demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar.” denilmektedir.

Sözcük anlamı olarak “hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey” manasına gelen mekruh; İslam fıkhında haram gibi kesin ve bağlayıcı olmamakla birlikte- yapılmaması istenen şeydir. Bir bilgi daha paylaşalım: “Hem içenin sağlığına, hem de yanında bulunanların sıhhat ve rahatına zarar veren sigara ve ilgili tüm tütün mamulleri 15. asırdan sonra yeni dünyadan İslâm ülkelerine girmiştir.”

sigara ve islam

Malumunuz haram dediğimiz zaman Allah (CC) yasak etti demiş oluyor yüce Mevla adına konuşuyoruz. Ayette hadiste Nass yani delil yoksa konuştuğumuz konulara dikkat etmemiz gerekir. Öte yandan el-Ezher Fetva Komisyonu, “Sigara içmeyi şeriat hoş görmez ve haram kılar” demiştir. Haram ancak “şarî-i mübin”, yani Allah (CC) tarafından konulur ve varlığı sadece kat’i delil, yani kesin kanıt ile ispatlanır. Ben şahsen “Sigara haramdır” görüşünü savunamam…