3. selim dönemi Arşivi

III. Selim (1789-1807) ve Nizamı Cedid

1789’da tahta oturmadan evvelki kafes senelerinde topçulukla ilgili detaylı bir risale kaleme aldığı bilinen III. Selim, Nizam’ı Cedid adı verilen büyük reform uygulamasını 1792 senesinde devreye sokmuş; Nizam-ı Cedid programı kapsamında toplam 22 layiha gösterilmişti. Bunlar arasında, Defterdar Şerif Efendi, Koca Yusuf Paşa, Tatarcık Abdullah Efendi ve ...Devamı Burada