atatürk geometri Arşivi

Atatürk’ün Yazdığı Geometri Kitabı Hakkında Bilgiler

Talebelik yıllarında da öğretildiği gibi Atatürk’ün tahsil hayatında matematik dersiyle arasının iyi olduğu, hatta bu konudaki üstün başarısından dolay öğretmeni tarafından Kemal isminin verildiğini biliriz. Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde öğrenciyken, matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa efendi sınıfa gelemediğinde de yerine birçok kez bu dersi ...Devamı Burada