bumin kağan soy ağacı Arşivi

Göktürk Devleti Hakkında Tüm Bilgiler

Gök Türkler veya Kök Türkler olarak da bilinen Göktürk Kağanlığı, 552-744 yılları arasında Orta Asya ve Çin’de hükümdarlık sürdürmüş bir Türk devletidir. Kurucusu ve önderi; ili derleyen anlamında “İliğ Kağan” diye de adlandırılan Bumin Kağan’dır. Kardeşi İstemi Kağan ülkenin batı kanadını yönetirdi. Türk adı ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları’nda geçmektedir. Çin, Sasani (İran) ...Devamı Burada