büyük sevaplar Arşivi

Büyük Günahlar Nelerdir?

Büyük günahlar, İslam’da yedi kebair olarak da bilinir. Sözcük, “maddi veya manevi bakımdan büyük olmak” anlamına gelen kebr (kiber) kökünden türemiştir. İslam dinince yasaklandığı konusunda kesin deliller gördüğümüz; hakkında dünyevi veya uhrevi ceza öngörülen davranışlara kısaca günah denmektedir. Saydıklarımızın dışında kalan kötü davranışlara da sagire ...Devamı Burada