ecevit kontrgerilla Arşivi

Kontrgerilla Hakkında Bilinmeyenler

Kontrgerilla, sözlük manasıyla gerilla güçlerine karşı kurulmuş örgütlü güçtür. Bir diğer ifadesi NATO bünyesindeki ülkelerde sol örgütlenmeye karşı oluşturulan yasa dışı Gladio örgütlenmelerine Türkiye’de verilen addır. Avrupa`da 2. Dünya Savaşından o dönem komünistlerin yani muhaliflerin iktidara gelmesini önlemek için kuruldu. NATO’nun Özel Harp nizamnamelerine göre, üye ülkelerde kurulan NATO ...Devamı Burada