ekspresyonizm Arşivi

Empresyonizm Nedir?

Aydınlanmanın romantik tarafı üzerine oturan, geçmişin kalıp ve biçimlerini reddeden bir akımdır. Bu akımdaki ressamlar; resmetmez, fotoğraflamaz, sadece izlenimini verirler. Bu izlenimi verebilmek için de küçük bir çayırı 300 renk, küçük bir burnu 10,000 fırça darbesi ile bezerler. Öncüleri; Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Alfred Sisley, Monet, ...Devamı Burada