enflasyonist açık Arşivi

Enflasyon Hakkında Bilgiler

Latincede şişme manasına gelen inflare kelimesinden türemiş, kaynaklarda ilk defa 1835 senesinde ABD’de rastlanmıştır. Kabaca şu başlıklarda özetlenebilir; Aşırı (hiper) enflasyon, kronik (müzmin) enflasyon, belirsiz enflasyon yahut sürünen enflasyon, Dört nala enflasyon gibi hız ve şiddet dereceleri ile de ifade edilmektedir; zengin kişiyi daha zengin, ...Devamı Burada