hz isa kıssası Arşivi

Hristiyanlar Hz. İsa’ya Allah’ın Oğlu Diyor

Hristiyanların en büyük hatalarından biri kendi peygamberleri hakkında olmuştur. Onlar, yüce Allah’ın bir mucize olarak (el-Mü’minûn, 23/50) babasız yarattığı Hz. İsa hakkında tanrının oğlu gibi yanlış hükümler vermektedir. Onu bir insanmış gibi değil, bizleri günahlarımızdan kurtarmak için yeryüzüne inen, tıpkı bizim gibi yaşayan tanrısal ...Devamı Burada

Hz. İsa | Yeryüzüne İnmesi ve Deccali Öldürmesi

Ulu’l azm olarak ifade dilen beş büyük peygamberden birisi olan ve Mesih unvanıyla anılan Hz. İsa, Hz. Meryem’den yaratılmıştır. Otuz yaşına geldiğinde hak peygamberlik kendisine ulaşmış, üç sene sonra da Yahudi suikastına maruz bırakılmadan Allah tarafından gökyüzüne çıkarılmıştır. Çarmıha gerilme iddiası dinimiz İslam’da bu şekilde ...Devamı Burada